תדרים ללא רישוי
English: ISM band

תדרים ללא רישוי הם תחומים של תדרי רדיו מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי שבהם מותר ‫לציבור לבצע שידור וקליטה חופשיים ללא רישיון‬, למרחקים קצרים, בעוצמה נמוכה, בתנאים מסוימים.

במקור, תחומים אלו הוקצו לשימושי תעשייה, מדע ורפואה (ובאנגלית: Industrial, Scientific and Medical). לשימושים אלו יש עדיפות על פני שימושים אחרים (כדוגמת קשר רדיו), ומכאן נובע הכינוי הנפוץ: תדרי ISM.העדיפות הנמוכה לשימושים האחרים מתבטאת באיסור על המכשירים "האחרים" לפעול בצורה שתפריע או תזיק לפעולת המכשירים שבעדיפות הגבוהה יותר. בנוסף, על המכשירים שבעדיפות הנמוכה לספוג כל הפרעה שתיקלט מהמכשירים העדיפים, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא ‫רצויה של המכשירים בעדיפות הנמוכה.

תנאי נוסף לשימוש בתדרים הללו הוא הפקת קרינה אלקטרומגנטית בעוצמה הנמוכה מסף מסוים שהוגדר לכל תדר.