תואר אקדמי

 • מקבלי תואר מוסמך באוניברסיטת חיפה לבושים בגלימה אקדמית בטקס הענקת התואר בשנת 2007

  תואר אקדמי הוא תואר שמעניקות אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות (להוראה ושאינן להוראה) לבוגריהן, לאחר שסיימו לעמוד בכל התנאים הלימודיים והמחקריים המקנים זכות לתואר. זהו אחד המדדים להישגים האקדמיים של הסטודנט.

  התארים האקדמיים בישראל ניתנים בשלוש רמות:

  • בוגר אוניברסיטה (bachelor) - תואר ראשון.
  • מוסמך אוניברסיטה (master) - תואר שני. לתואר זה נהוגים לעיתים שני מסלולים:
   • מסלול מחקרי עם תזה, שבסופו על הלומד לתואר להגיש עבודת מחקר ברמה נאותה.
   • מסלול ללא תזה, שהלומד בו אינו נדרש להגיש עבודת מחקר.
  • דוקטור (doctor) - תואר שלישי.

  התואר פרופסור הוא תואר ודרגה אקדמית, הניתנים על סמך הישגים במחקר. פרופסור הפורש לגמלאות מקבל בדרך כלל תואר של "פרופסור אמריטוס" (ברבים: אמריטי). בניגוד לכך, "פרופסור אורח" היא דרגה זמנית, הניתנת לפרק זמן קצוב, ומקבלה אינו אמור להשתמש בה לאחריו.

 • מקור שמות התארים
 • מעמדו של התואר האקדמי
 • משך הזמן הנדרש ללמידה עבור תואר
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

מקבלי תואר מוסמך באוניברסיטת חיפה לבושים בגלימה אקדמית בטקס הענקת התואר בשנת 2007

תואר אקדמי הוא תואר שמעניקות אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות (להוראה ושאינן להוראה) לבוגריהן, לאחר שסיימו לעמוד בכל התנאים הלימודיים והמחקריים המקנים זכות לתואר. זהו אחד המדדים להישגים האקדמיים של הסטודנט.

התארים האקדמיים בישראל ניתנים בשלוש רמות:

 • בוגר אוניברסיטה (Bachelor) - תואר ראשון.
 • מוסמך אוניברסיטה (Master) - תואר שני. לתואר זה נהוגים לעיתים שני מסלולים:
  • מסלול מחקרי עם תזה, שבסופו על הלומד לתואר להגיש עבודת מחקר ברמה נאותה.
  • מסלול ללא תזה, שהלומד בו אינו נדרש להגיש עבודת מחקר.
 • דוקטור (Doctor) - תואר שלישי.

התואר פרופסור הוא תואר ודרגה אקדמית, הניתנים על סמך הישגים במחקר. פרופסור הפורש לגמלאות מקבל בדרך כלל תואר של "פרופסור אמריטוס" (ברבים: אמריטי). בניגוד לכך, "פרופסור אורח" היא דרגה זמנית, הניתנת לפרק זמן קצוב, ומקבלה אינו אמור להשתמש בה לאחריו.