תווחיד
English: Tawhid

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: תרגמת וניסוחים לא תקינים; הערך נכתב על ידי אדם שאינו דובר עברית שפת אם.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
משפט השהאדה בכתיבה קליגרפית, קאזי עסכר מוסטפא עיזת אפנדי, 1895

תווחידערבית: توحيد) כלומר "אחדות [של אלוהים]" הוא המונח המציין את אחדות האל (מונותאיזם) באסלאם.[1] זהו הרעיון המרכזי והחשוב ביותר שעליו מתבססת אמונה המוסלמים. מונח זה גורס באופן חד-משמעי כי אלוהים הוא אחד (أحد) ויחיד (وحيد),[2] לכן האמונה האסלאמית באלוהים נחשבת אוניטרית."[3]

תווחיד מהווה הערך הכי חשוב בדת האסלאם שהיא העיקר של האמונה האסלאמית.[4] שזה הוא הרכיב הבסיסי להתחלת האמונה "שהאדה" (הצהרת האמונה האסלאמית) היא הכרזת האמונה באחדותו של אלוהים. וייחוס אלוהות למשהו או מישהו אחר, הוא 'שירק'[5] - חטא בלתי נסלח על פי הקוראן[6] והמוסלמים מאמינים כי מכלול האמונה באסלאם נשענת על העיקרון של תווחיד.[7]

המונותאיזם חסר פשרות בלב האמונות האסלאמיות (עקידה), הנתפסת, מבחינה אסלאמית, כהבחנה בין האסלאם לבין דתות מרכזיות אחרות. עם זאת, תווחיד הוא המקביל לתפיסה המונותיאיסטית של אלוהים ביהדות כפי שהוכרז שמע ישראל, על ההצהרת האמונה היהודית. תווחיד הוא גם מקביל לאוניטריסטיות הנוצרית שדבקה על ידי מיעוט של כתות נוצריות אשר דוחים עמדה טריניטרית של אלוהים. הנצרות, אשר בניגוד לרוב הדתות הנוצריות ייחסה השילוש (אלוהים כמו שלושה אנשים בהוויה אחת: האב, בן, ורוח הקודש).

הקוראן קובע את קיומו הייחודי, האמת המוחלטת שמתעלה מעל העולם; ייחודות, עצמאות ובלתי ניתן להיותה מוחלקת, מי היא עצמאית של כל הבריאה כולה.[8] אלוהים, על פי האסלאם, הוא אלוהים אוניברסלי, יותר מאשר מקומי, שבטי או דתי אחד—אלוהים הוא מוחלט, אשר משלב את כל הערכים החיוביים .[9]

ההיסטוריה האסלאמית האינטלקטואלית יכולה להיות מובנת כמו ההדרגתיות בהתגלגלות. אשר האופן דורות רצופים של המאמינים הבינו את המשמעות וההשלכות של דגילת אלוהים של אחדות. למלומדים אסלאמיים יש גישות שונות כלפי הבנת התאולוגיה האסלאמית, תורת המשפט, פילוסופיה, סופיזם, אפילו במידה מסוימת את ההבנה האסלאמית של מדעי הטבע, מבקשים להסביר ברמה מסוימת את העיקרון של התווחיד.

ההגדרה הקלאסית של "תווחיד" היא מוגבלת בהכרזת האמונה, והעדיפו את האמונה באל אחד ואת האחדות של אלוהים.[10] למרות ההגדרה המונותיאיסטיות שנמשכת לתוך ערבית מודרנית, עכשיו זה יותר משמש בדרך כלל כדי לרמז "איחוד, שילוב, היתוך; סטנדרטיזציה, הסדרה; איחוד ומיזוג".