תווי סימון ותקינה

תווים וסימנים על מוצר קוסמטיקה
סימן ה-CE של האזור הכלכלי האירופי משמאל, וסימן ה-China Export (ייצוא סין) מימין

מוצרים רבים נושאים תווים וסמלילים המיועדים להעיד על התכונות של מוצרים אלו. התווים יכולים להעיד על כך שהמוצר עמד בדרישות של תקן מסוים, בדרישות של ארגון מסוים, להציג מידע כללי, או להוות כלי שיווקי[1][2]. סמלילים שונים יכולים להיות מוגנים על-פי חוק במדינה מסוימת כך שרק מוצרים העומדים בתנאים מסוימים זכאים להציג את הסמל, ובמדינות אחרות ייתכן שלאותו סמל ממש אין תוקף חוקי, תקינתי או תוקף כלשהו.