תחושה

תחושה היא חוויה לא מתוייגת, לא יסודית ולא מוכרת לנשוא התחושה (בשונה מהתפיסה שהיא תוצאת פיענוחה של התחושה) של הרגשה או מודעות למצבים בתוך הגוף או מחוצה לו, שנגרמת באמצעות גרייה של קולטן או של מערכת קולטנים ומהווה למעשה נתון חושי ש"נצרב" במוח. פסיכולוגים רבים חולקים על ההנחה שאדם יכול להתנסות בחוויה חושית כלשהי בלי לפרש, לתייג או להכיר את החוויה.

בסטרוקטורליזם של טיצ'נר (Titchener) התחושה היא אחד משלושת המרכיבים הבסיסיים (לצד רגשות ודימויים) של ההכרה. טיצ'נר זיהה לבסוף אלפים מאלה שהוא העריך בתור חוויות חושיות ראשוניות, בלתי אמצעיות ובכללן צבעים, טונים, חום, קור, לחץ וכיוצא בזה.

הבחנה בין תחושה לרגש

תחושה קשורה גם ברגשות של האדם, זכרונות, אנשים, וסביבה. לדוגמה אם אדם נוגע בך יכול להיות לזה תחושה חמה או קרה. או תחושות יותר פנימיות שקשורות לרגשות.

בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה נהוג להבדיל בין תחושות לרגשות, כאשר התחושה נתפסת כתגובה החיובית או השלילית לחוויה מסוימת. כלומר, אפשר לומר שתחושות הן החלק הסובייקטיבי של הרגשות[1].