תיבת נח
English: Noah's Ark

נח בונה את התיבה

תֵּבַת נֹחַ היא התיבה בה נח, על פי סיפור המבול המקראי, מילט את עצמו ומשפחתו ואת כל מיני בעלי החיים, מאבדון במבול, שהציף את כל פני הארץ. התיבה מתוארת בפרשת נח שבספר בראשית כתיבת עץ ענקית.