תלמוד תורה (מצווה)
English: Torah study

 • מצוות תלמוד תורה
  (מקורות עיקריים)
  learningtora.jpg
  רב ותלמידיו בישיבה במוסקבה
  מקרא דברים, ו', ז'; י"א, י"ט
  משנה תורה הלכות תלמוד תורה, פרקים א'-ד'
  שולחן ערוך יורה דעה, סימנים רמ"ה-רמ"ו
  ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה י"א
  ספר החינוך, מצווה תי"ט

  מצוות תלמוד תורה היא מצוות עשה מהתורה ללמוד את התורה, שבכתב ושבעל פה, על כל רבדיה, וללמדה לאחרים. על פי מקורות רבים במסורת היהודית, מצווה זו עומדת נגד כל יתר המצוות. נשים אינן מחויבות במצווה זו.

  החיוב המינימלי הוא קביעת זמן ללימוד ביום ובלילה ('קביעת עתים לתורה')[1], אולם קיום מצווה זו כראוי, כולל ניצול כל רגע פנוי ללימוד תורה (התמדה) ללא ביטול תורה. כחלופה ללימוד עצמי, יש שהציעו הסכם יששכר וזבולון.

  מצווה זו נדחית לצורכי פרנסה או לכל צורך מצווה אחרת. ישנה מחלוקת נרחבת אם מצווה זו מונעת מהאדם ללמוד לימודי חול (למשל מדעים ופילוסופיה), וכן ביחס היהדות לתרבות הפנאי.

  לימוד תורה נעשה על ידי לימוד עצמי או על ידי שמיעת שיעור ממלמד או רב, מקום המוקדש ללימוד נקרא בית מדרש או ישיבה. מעמד מיוחד ביהדות יש לתלמיד חכם הבקיא בדיני התורה.

 • חשיבות לימוד התורה
 • מקור המצווה
 • הזמן המוקדש ללימוד
 • חובת אב לבנו
 • היקף הלימוד בקרב הציבור
 • צורת הלימוד
 • תלמוד תורה כערך מרכזי בישראל
 • לימוד תורה לנשים
 • לימוד תורה לגויים
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

מצוות תלמוד תורה
(מקורות עיקריים)
Learningtora.jpg
רב ותלמידיו בישיבה במוסקבה
מקרא דברים, ו', ז'; י"א, י"ט
משנה תורה הלכות תלמוד תורה, פרקים א'-ד'
שולחן ערוך יורה דעה, סימנים רמ"ה-רמ"ו
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה י"א
ספר החינוך, מצווה תי"ט

מצוות תלמוד תורה היא מצוות עשה מהתורה ללמוד את התורה, שבכתב ושבעל פה, על כל רבדיה, וללמדה לאחרים. על פי מקורות רבים במסורת היהודית, מצווה זו עומדת נגד כל יתר המצוות. נשים אינן מחויבות במצווה זו.

החיוב המינימלי הוא קביעת זמן ללימוד ביום ובלילה ('קביעת עתים לתורה')[1], אולם קיום מצווה זו כראוי, כולל ניצול כל רגע פנוי ללימוד תורה (התמדה) ללא ביטול תורה. כחלופה ללימוד עצמי, יש שהציעו הסכם יששכר וזבולון.

מצווה זו נדחית לצורכי פרנסה או לכל צורך מצווה אחרת. ישנה מחלוקת נרחבת אם מצווה זו מונעת מהאדם ללמוד לימודי חול (למשל מדעים ופילוסופיה), וכן ביחס היהדות לתרבות הפנאי.

לימוד תורה נעשה על ידי לימוד עצמי או על ידי שמיעת שיעור ממלמד או רב, מקום המוקדש ללימוד נקרא בית מדרש או ישיבה. מעמד מיוחד ביהדות יש לתלמיד חכם הבקיא בדיני התורה.