תעודת זהות (ישראל)

תעודת זהות
תעודת זהות ביומטרית
תעודת זהות של הנשיא חיים ויצמן, ללא מספר זהות. פורמט התעודה: פנקס עם רישום בכתב-יד. מתוך הפרטים האישיים: משלח יד - נשיא מועצת המדינה, פרופסור לחימיה; גובה - 182 ס"מ; מבנה גוף - מוצק; סימנים אחרים - שפם וזקן.

תעודת הזהות הישראלית היא מסמך רשמי, המונפק על ידי משרד הפנים של מדינת ישראל, המעיד כי האוחז בה הוא מעל גיל 16, היושב בישראל באופן חוקי.

הרשות המוסמכת בישראל להנפקת תעודות זהות היא רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, באמצעות לשכותיה ברחבי הארץ. תעודות זהות מונפקות לכל תושבי המדינה מעל גיל 16 היושבים בה דרך קבע במעמד חוקי, כולל אלו שאינם אזרחים.

בתעודה הישראלית מופיעים פרטים אישיים מתוך מרשם האוכלוסין, ובהם מספר ייחודי הנקרא מספר זהות, שמו של בעל התעודה ושם משפחתו, שמות הוריו, תאריך לידתו, ארץ הלידה, מינו של האדם ותמונתו, בעבר גם לאום. לתעודת הזהות מצורף ספח בו מופיעים הכתובת, הסטטוס המשפחתי, האזרחות, שמות קודמים של האדם, שם בן הזוג ומספר הזהות שלו וכן פרטים אישיים על ילדיו. לתעודות הזהות החכמות שמונפקות החל מיולי 2013, ממדים של כרטיס אשראי (85X54 מ"מ). החל מיוני 2017, מונפקות תעודות זהות חכמות בלבד, בהתאם לתיקון לחוק.