תעשיית אבן וסיד

המכונה המשוחזרת לחיתוך שיש במחצבות חפציבה אותה הביא המהנדס זאב פל.
תנורים להפקת סיד של חרסית של חברת חרסית וחול זך בנגב.

תעשיית אבן וסיד בע"מ היא חברת מחצבות ישראלית המייצרת חומרי גלם לתעשיית הבנייה: אגרגטים, בלוקים מבטון, וסיד.