תפילה (יהדות)
English: Jewish prayer

 • מצוות תפילה
  (מקורות עיקריים)
  morning prayer-1939.jpg
  מניין צעירים בתפילת שחרית, חיפה 1939
  מקרא דברים, י"א, י"ג
  משנה מסכת ברכות, פרק ד'
  משנה תורה הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק א'
  שולחן ערוך אורח חיים, סימנים פ"ט-קכ"ז
  ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה ה'
  ספר החינוך, מצווה תל"ג

  תפילה היא מצוות עשה מהתורה,[1] וחלק מרכזי בעבודת ה' המלווה את היהודי בכל מעשיו. בהיעדר עבודת הקורבנות, כמו שכתוב בפסוק ״ונשלמה פרים שפתינו״ (הושע יד, ג) ולכן קבעו חז"ל את התפילה כמנהג שיש בכוחו לקדש מצוות ומועדים בחיי עם ישראל.

  בכל יום חול מתקיימות שלוש תפילות: שחרית, מנחה, וערבית. בימי שבת, חג וראש חודש נוספת גם תפילת מוסף. התפילה צריכה להתקיים לכל אורכה במניין, כלומר בנוכחות עשרה גברים או יותר מעל גיל 13, והיא מתקיימת בדרך כלל בבית כנסת.

  במשנה ובתלמוד הוזכרו לראשונה ברכות ונוסחי תפילות שסודרו, מאוחר יותר כנוסח קבוע ומחייב בסידור התפילה. ספר התפילות היהודי קרוי סידור, על שם סידור התפילות ועריכתם, ומרוכזים בו תפילות יום יומיות וברכות שונות, וספר התפילות של החגים קרוי מחזור, על שם המחזוריות השנתית, ומרוכזים בו תפילות של שלוש רגלים (פסח, שבועות וסוכות), וכן ראש השנה ויום הכיפורים.

 • התפתחות התפילה ביהדות
 • התפתחות הסידור
 • זמני התפילה
 • מדיני התפילה
 • מקום התפילה
 • כיוון התפילה
 • מהות התפילה
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

מצוות תפילה
(מקורות עיקריים)
MORNING PRAYER-1939.jpg
מניין צעירים בתפילת שחרית, חיפה 1939
מקרא דברים, י"א, י"ג
משנה מסכת ברכות, פרק ד'
משנה תורה הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק א'
שולחן ערוך אורח חיים, סימנים פ"ט-קכ"ז
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה ה'
ספר החינוך, מצווה תל"ג

תפילה היא מצוות עשה מהתורה,[1] וחלק מרכזי בעבודת ה' המלווה את היהודי בכל מעשיו. בהיעדר עבודת הקורבנות, כמו שכתוב בפסוק ״ונשלמה פרים שפתינו״ (הושע יד, ג) ולכן קבעו חז"ל את התפילה כמנהג שיש בכוחו לקדש מצוות ומועדים בחיי עם ישראל.

בכל יום חול מתקיימות שלוש תפילות: שחרית, מנחה, וערבית. בימי שבת, חג וראש חודש נוספת גם תפילת מוסף. התפילה צריכה להתקיים לכל אורכה במניין, כלומר בנוכחות עשרה גברים או יותר מעל גיל 13, והיא מתקיימת בדרך כלל בבית כנסת.

במשנה ובתלמוד הוזכרו לראשונה ברכות ונוסחי תפילות שסודרו, מאוחר יותר כנוסח קבוע ומחייב בסידור התפילה. ספר התפילות היהודי קרוי סידור, על שם סידור התפילות ועריכתם, ומרוכזים בו תפילות יום יומיות וברכות שונות, וספר התפילות של החגים קרוי מחזור, על שם המחזוריות השנתית, ומרוכזים בו תפילות של שלוש רגלים (פסח, שבועות וסוכות), וכן ראש השנה ויום הכיפורים.