תפילין
English: Tefillin

 • תפילין
  (מקורות עיקריים)
  tefillin.jpg
  תפילין של ראש (מימין) ושל יד (משמאל).
  מקרא ספר שמות, פרק י"ג, פסוק ט' ופסוק ט"ז, ספר דברים, פרק ו', פסוק ח', ופרק י"א, פסוק י"ח.
  משנה משנה, מסכת מנחות, פרק ד', משנה א'
  תלמוד בבלי מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א' עד דף ל"ז, עמוד ב'
  משנה תורה ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרקים א'-ד'
  שולחן ערוך אורח חיים, סימנים כ"ה-מ"ה
  ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה י"ב, עשה י"ג
  ספר החינוך, מצווה תכ"א, מצווה תכ"ב
  מקורות נוספים מסכתות קטנות מסכת תפלין.
  תיק לתפילין

  תפילין הן תשמיש קדושה יהודי העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה, ומשמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין. על פי ההלכה מניחים את התפילין ביום ולא בלילה, בימי חול ולא בימי שבת וחג, ונשים פטורות מהמצווה. מצוות הנחת תפילין חלה בעיקרה במשך כל היום, אך כיום נהוג[1] להניחן רק במהלך תפילת שחרית, ולעיתים בתפילת מנחה בימי צום.

  התפילין מכילות שתי יחידות עצמאיות: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש". ההלכה קובעת שהמניח תפילין צריך להקפיד באופן מיוחד שלא לפגוע בקדושתן כל עוד הן מונחות עליו. הקפדה זאת הביאה לנוהג לפיו מתחילים להניח תפילין רק סמוך לגיל בר המצווה, בניגוד למצוות אחרות, להן מחנכים ילדים מגיל צעיר. בכך הפכו התפילין לאחד הסמלים של טקס בר המצווה.

 • מקור השם
 • מבנה התפילין
 • סדר הפרשיות
 • קדושת התפילין
 • ממצאים היסטוריים
 • תפילין קדומות
 • מצוות הנחת תפילין
 • אחסון תפילין
 • סמליות התפילין
 • חינוך קטן לתפילין
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

תפילין
(מקורות עיקריים)
Tefillin.JPG
תפילין של ראש (מימין) ושל יד (משמאל).
מקרא ספר שמות, פרק י"ג, פסוק ט' ופסוק ט"ז, ספר דברים, פרק ו', פסוק ח', ופרק י"א, פסוק י"ח.
משנה משנה, מסכת מנחות, פרק ד', משנה א'
תלמוד בבלי מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א' עד דף ל"ז, עמוד ב'
משנה תורה ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרקים א'-ד'
שולחן ערוך אורח חיים, סימנים כ"ה-מ"ה
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה י"ב, עשה י"ג
ספר החינוך, מצווה תכ"א, מצווה תכ"ב
מקורות נוספים מסכתות קטנות מסכת תפלין.
תיק לתפילין

תפילין הן תשמיש קדושה יהודי העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה, ומשמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין. על פי ההלכה מניחים את התפילין ביום ולא בלילה, בימי חול ולא בימי שבת וחג, ונשים פטורות מהמצווה. מצוות הנחת תפילין חלה בעיקרה במשך כל היום, אך כיום נהוג[1] להניחן רק במהלך תפילת שחרית, ולעיתים בתפילת מנחה בימי צום.

התפילין מכילות שתי יחידות עצמאיות: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש". ההלכה קובעת שהמניח תפילין צריך להקפיד באופן מיוחד שלא לפגוע בקדושתן כל עוד הן מונחות עליו. הקפדה זאת הביאה לנוהג לפיו מתחילים להניח תפילין רק סמוך לגיל בר המצווה, בניגוד למצוות אחרות, להן מחנכים ילדים מגיל צעיר. בכך הפכו התפילין לאחד הסמלים של טקס בר המצווה.