תפילין
English: Tefillin

תפילין
(מקורות עיקריים)
Tefillin.JPG
תפילין של ראש (מימין) ושל יד (משמאל).
מקראספר שמות, פרק י"ג, פסוק ט' ופסוק ט"ז, ספר דברים, פרק ו', פסוק ח', ופרק י"א, פסוק י"ח.
משנהמשנה, מסכת מנחות, פרק ד', משנה א'
תלמוד בבלימסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א' עד דף ל"ז, עמוד ב'
משנה תורהספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרקים א'-ד'
שולחן ערוךאורח חיים, סימנים כ"ה-מ"ה
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה י"ב, עשה י"ג
ספר החינוך, מצווה תכ"א, מצווה תכ"ב
מקורות נוספיםמסכתות קטנות מסכת תפלין.
תיק לתפילין

תפילין הן תשמיש קדושה יהודי העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה, ומשמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין. על פי ההלכה מניחים את התפילין ביום ולא בלילה, בימי חול ולא בימי שבת וחג, ונשים פטורות מהמצווה. מצוות הנחת תפילין חלה בעיקרה במשך כל היום, אך כיום נהוג[1] להניחן רק במהלך תפילת שחרית, ולעיתים בתפילת מנחה בימי צום.

התפילין מכילות שתי יחידות עצמאיות: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש". ההלכה קובעת שהמניח תפילין צריך להקפיד באופן מיוחד שלא לפגוע בקדושתן כל עוד הן מונחות עליו. הקפדה זאת הביאה לנוהג לפיו מתחילים להניח תפילין רק סמוך לגיל בר המצווה, בניגוד למצוות אחרות, להן מחנכים ילדים מגיל צעיר. בכך הפכו התפילין לאחד הסמלים של טקס בר המצווה.