תקופת הברונזה
English: Bronze Age

מערכת שלוש התקופות
  1. תקופת האבן
    התקופה הפלאוליתית
    התקופה המזוליתית
    התקופה הנאוליתית
  2. תקופת הברונזה
  3. תקופת הברזל
הפצת המטאלורגיה באירופה ואסיה, באזורים הכהים יותר הידע המטלורגי קדום יותר
פגיון מתקופת הברונזה המוקדמת

תקופת הברונזה היא תקופה בתולדות הציוויליזציה האנושית שבה היכולת הטכנולוגית המתקדמת ביותר אפשרה ייצור כלים העשויים מברונזה. תקופת הברונזה היא השנייה מבין מערכת שלוש התקופות, המחלקת את תולדות האנושות לתקופת האבן, תקופת הברונזה ותקופת הברזל. תקופות אלה לא התקיימו בו זמנית בכל העולם, ולמשל ביבשת אפריקה לא התקיימה תקופה זו והציוויליזציה התפתחה מהתקופה הנאוליתית ישירות לתקופת הברזל.