תקשורת אופטית

תקשורת אופטית היא הגדרה לכל צורה של תקשורת המשתמשת באור נראה או בקרינה אלקטרומגנטית בתדרים שאינם בתחום הנראה כנושא המידע בשידור. מערכת התקשורת האופטית מורכבת משלושה חלקים עיקריים: המשדר האופטי, ההופך את המידע לאור, התווך המעביר את המידע ליעדו והמקלט, המקבל את המידע האופטי ביעד.

המערכת האופטית הנפוצה ביותר והפשוטה ביותר היא מערכת הראייה. לדוגמה, כאשר אנו רואים אור מתחלף ברמזור (המשדר), האור מתקדם באוויר (תווך חופשי) ונקלט על ידי העין והמוח (מערכת הקליטה). כאשר רוצים לעבוד בקצב גבוה, משתמשים במערכת השידור האופטית הנפוצה המבוססת על סיבים אופטיים.