תרבות (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • תרבות – מכלול האמונות, הערכים והיצירה של חברה אנושית
  • תרבות (רשת חינוך) – רשת חינוך ציונית
  • אנציקלופדיה תרבות – אנציקלופדיה מצוירת שיצאה לאור בישראל בשנות ה-60
  • תנועת תרבות – מסלול הגשמה לנוער וצעירים יוצרים הפועלים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית תוך שימת דגש על הפעולה התרבותית, האמנותית והחינוכית בקרב נוער וקהילה בפריפריה.
  • ראו גם

ראו גם