תרמודינמיקה

  • מערכת תרמודינמית טיפוסית. חום עובר מדוד חימום ל מעבה והופך אנרגיית חום לעבודה

    תרמודינמיקה היא ענף בפיזיקה הקלאסית, העוסק בחקר האנרגיה, התמורות שהיא עוברת בין מופעים שונים שלה והיכולת של אנרגיה לבצע עבודה.

    התרמודינמיקה עוסקת בהבנה וניתוח התמורות והאנרגיות הטמונות בחומר, כגון חוֹם ואנטרופיה, תמורות אשר אי אפשר להבחין בהן או למדוד אותן בעזרת התצפיות המקרוסקופיות. בעזרת נתונים מעטים וכלים פשוטים, מעניק ענף זה של הפיזיקה יכולת ניתוח למערכות בהן הוא עוסק.

  • היסטוריה
  • הגדרות מונחים בתרמודינמיקה
  • חוקי התרמודינמיקה
  • נושאים בתרמודינמיקה
  • קישורים חיצוניים

מערכת תרמודינמית טיפוסית. חום עובר מדוד חימום ל מעבה והופך אנרגיית חום לעבודה

תרמודינמיקה היא ענף בפיזיקה הקלאסית, העוסק בחקר האנרגיה, התמורות שהיא עוברת בין מופעים שונים שלה והיכולת של אנרגיה לבצע עבודה.

התרמודינמיקה עוסקת בהבנה וניתוח התמורות והאנרגיות הטמונות בחומר, כגון חוֹם ואנטרופיה, תמורות אשר אי אפשר להבחין בהן או למדוד אותן בעזרת התצפיות המקרוסקופיות. בעזרת נתונים מעטים וכלים פשוטים, מעניק ענף זה של הפיזיקה יכולת ניתוח למערכות בהן הוא עוסק.