.ch
English: .ch

ch. היא סיומת האינטרנט (ccTLDs - Country Code Top Level Domains) הלאומית של שמות המתחם (domain name) של אתרי אינטרנטהרשומים בשווייץ, הסיומת הושקה בשנת 1987[1] והיא מנוהלת על ידי ארגון 'SWITCH Information Technology Services’.[2]

הדומיין ch לקוח מ- 'Confoederatio Helvetica' (הקונפדרציה ההלווטית),[3] זהו השם הלטינית של שווייץ, ובשם זה נעשה שימוש עקב הנייטרליות של שווייץ ומאחר ולטינית היא אחת מארבע השפות הרשמיות של שווייץ. הסיומת CH נפוצה גם על לוחיות הרישוי של מכוניות במדינה.

כדי לרשום אתר אינטרנט תחת סיומת אינטרנט משנית של ch. צריך הדומיין להיות בעל שלוש אותיות ומעלה. ממרץ 2004 ניתן לרשום אתרים בסיומת זו עם טכנולוגיית IDN (אנ'), המאפשרת להשתמש באותיות לטיניות, יווניות, עבריות, סיניות קיריליות ועוד בשמות התחום.

מחוץ לשווייץ, הסיומת פופולרית גם בסין[1] מאחר שהאותיות C ו-H נמצאות בתחילת שמה של המדינה באנגלית. ב-7 בספטמבר 2015, השיק משרד התקשורת השווייצרי את הסיומת swiss. בנוסף לסיומת ch.[4]