.us
English: .us

us. היא סיומת האינטרנט הלאומית של שמות התחום של ארצות הברית, ופועלת מאז 1985, והיא הראשונה שנרשמה כסיומת לאומית.
מרבית האתרים בארצות הברית משתמשים בסיומות .com‏ .net ו.org, הסיומת us. משמשת בעיקר למדינות ולאזורים בארצות הברית, (למרות שכל תתי הסיומות, של המדינות פתוחות לכולם)בתוך הסיומות יכולות להיות תתי הסיומות .gov ו.mil השמורות לשימוש אזרחי ארצות הברית בלבד.