F
English: F

 • ff
  ff
  אלפבית לטיני
  aa bb cc dd ee ff gg
  hh ii jj kk ll mm nn
  oo pp qq rr ss tt uu
    vv ww xx yy zz  

  האות f היא האות השישית באלפבית הלטיני, נהגית כפ"א רפויה, כלומר עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום (/ipa: /f).

  האטרוסקים היו אלה שהמציאו את הדיגרף הזה; f עצמה סימלה את /w/ בשפה ה אטרוסקית כמו ביוונית (שם האות f, אשר נקראה דיגמא ביוונית, נעלמה בעקבות היעלמותה של ההברה /w/ מהשפה). מקורה של f הוא באות השמית וו (wâw) אשר גם ייצגה /w/ ובמקור ייצגה כנראה וו או אלה.

 • ייצוגים נוספים של האות f
 • התפתחות האות f
 • משמעויות של האות
 • קישורים חיצוניים

Ff
Ff
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

האות F היא האות השישית באלפבית הלטיני, נהגית כפ"א רפויה, כלומר עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום (/IPA: /f).

האטרוסקים היו אלה שהמציאו את הדיגרף הזה; F עצמה סימלה את /w/ בשפה ה אטרוסקית כמו ביוונית (שם האות F, אשר נקראה דיגמא ביוונית, נעלמה בעקבות היעלמותה של ההברה /w/ מהשפה). מקורה של F הוא באות השמית וו (wâw) אשר גם ייצגה /w/ ובמקור ייצגה כנראה וו או אלה.