IOS 6
English: IOS 6


iOS 6
IOS6Logo.png
IOS6ScreenShot.jpg
iOS 6 במכשיר ה-iPhone 5
מפתחApple
משפחהiOS
מודל קודמערכת סגורה עם רכיבי קוד-פתוח
גרסה אחרונה6.1.6
סוג ליבההיברידית (XNU)
סוג רישיוןקנייני, במיוחד עבור רכיבי קוד-פתוח
דף ביתiOS באתר חברת אפל

iOS 6 הוא הגרסה העיקרית השישית של מערכת ההפעלה iOS למכשירים ניידים מבית Apple. הגרסה האחרונה של ה-iOS 6 היא גרסה 6.1.6, וכן הגרסה העיקרית הקודמת ל-iOS 6 היא iOS 5 (גרסה סופית הייתה 5.1.1). ב-10 ביוני 2013 הציגה אפל בכנס ה-WWDC את מערכת ההפעלה החדשה iOS 7, אשר מחליפה את ה-iOS 6 החל מה-18 בספטמבר 2013 עם צאתה לכלל המכשירים להורדה, והחל מה-20 בספטמבר 2013 היא זמינה במכשירים החדשים - ה-iPhone 5s וה-iPhone 5C, שמכירתם התחילה בתאריך זה.