IPv6
English: IPv6

Internet Protocol version 6, או IPv6, הוא פרוטוקול בשכבת הרשת המשמש להעברת נתונים ברשתות מבוססות מיתוג מנות, ובמיוחד ברשת האינטרנט. גרסה 6 של פרוטוקול ה-IP היא הגרסה העוקבת לגרסה 4 של הפרוטוקול (IPv4) (הגרסה השלישית מהגרסה הראשונית המתוארת ב-RFC 675). המספר שהיה מיועד לגרסה 5 ניתן לפרוטוקול הרשת הניסיוני ST-2 (אנ') שמתואר ב־RFC 1819 והיה אמור לפעול במקביל לפרוטוקול IP. פרוטוקול ה-IPv6 פותח במקור על ידי סטיב דירינג (Steve Deering) וקרייג מאדג' (Craig Mudge) במרכז המחקר זירוקס פארק, ואומץ כתקן על ידי ה-IETF בשנת 1994.