K
English: K

 • kk
  kk
  אלפבית לטיני
  aa bb cc dd ee ff gg
  hh ii jj kk ll mm nn
  oo pp qq rr ss tt uu
    vv ww xx yy zz  

  k היא האות האחת עשרה באלפבית הלטיני. מקורה באות היוונית קפא, אשר מקבילה לאות השמית כ"ף, בהתייחס לצליל האות הראשונה במילה כף וסימנה של האות בכתב (אשר ייצג כף יד), וכיום מייצגת בכל השפות שעושות בה שימוש את העיצור הוילוני האטום - /k/.

 • ייצוגים אלטרנטיביים
 • התפתחות האות k
 • משמעויות של האות
 • קישורים חיצוניים

Kk
Kk
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

K היא האות האחת עשרה באלפבית הלטיני. מקורה באות היוונית קפא, אשר מקבילה לאות השמית כ"ף, בהתייחס לצליל האות הראשונה במילה כף וסימנה של האות בכתב (אשר ייצג כף יד), וכיום מייצגת בכל השפות שעושות בה שימוש את העיצור הוילוני האטום - /k/.