PCI

PCI
Peripheral Component Interconnect
Pci-slots.jpg
חמישה חריצי הרחבה להתחברות לאפיק PCI על לוח אם
הומצא בשנת: 1993
פותח על ידי: אינטל
הוחלף על ידי: PCI Express (2004)

רוחב אפיק: 32 או 64 ביטים
מספר התקנים: 1
מהירות אפיק: 133 Mbps
סוג אפיק: מקבילי
חיבור ללא אתחול: לא
אפיק חיצוני: לא

Peripheral Component Interconnectראשי תיבות: PCI; בתרגום חופשי: חיבור רכיבים היקפיים) הוא תקן לאפיק מחשב שפותח בחברת אינטל להוספת התקנים היקפיים ללוח אם של מחשב. התקנים אלה יכולים להיות מהצורה של: