SAT
English: SAT

 • gnome-edit-clear.svg
  ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת ב דף השיחה.

  sat (מבוטא אס איי טי; לשעבר ראשי תיבות של scholastic aptitude test – מבחן יכולת לימודית – או של scholastic assessment test – מבחן הערכה לימודית) היא בחינה פסיכומטרית המשמשת כבחינת כניסה לאוניברסיטאות ולמכללות בארצות הברית (בדומה למטרתה של הבחינה הפסיכומטרית בישראל, שנוצרה על בסיס ה-sat). תחילתה של הבחינה בשנת 1901, והיא עברה גלגולים שונים במהלך השנים. שמה הנוכחי הוא sat reasoning test (מבחן sat חשיבתי).

  ה-sat תופס משקל נכבד בתנאי הקבלה ללימודים גבוהים בארצות הברית, בדומה למשקלה של הבחינה הפסיכומטרית בישראל. מרבית האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית מעניקות לבחינה משקל של 50% ויותר מכלל השיקולים לקבלה, כאשר שאר הגורמים הם קורות חיים, מכתבי המלצה וגיליון ציונים מהתיכון.

  הבחינה נכתבת על ידי ה- college board, ארגון הגג של האוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית, ומתקיימת שבע פעמים בשנה בארצות הברית וכן במועדים שונים ברחבי העולם (ארבע פעמים בשנה בישראל, בחודשים מרץ, מאי, אוקטובר ודצמבר). הבחינה כוללת 154 שאלות בארבעה פרקים (פלוס משימת כתיבה רשות), אשר מתחלקים לשני תחומים:

  • אנגלית – שני הפרקים הראשונים במבחן הם פרקי האנגלית. פרק 1 נקרא reading test וכולל חמישה טקסטים עם 10-11 שאלות הבנת הנקרא לכל טקסט. פרק 2 נקרא writing and language test וכולל ארבעה טקסטים עם 11 שאלות לכל טקסט. השאלות בפרק זה עוסקות בהבנה של עקרונות הכתיבה הנכונה מבחינת תחביר, פיסוק, אוצר מילים בהקשר ועוד.
  • מתמטיקה – פרקים 3 ו 4 של המבחן הם פרקי המתמטיקה. בפרק 3 אסור השימוש במחשבון ואילו בפרק 4 הוא מותר. שני הפרקים כוללים שאלות מתחומי האלגברה, גאומטריה, הסתברות וכו'. חלק מהשאלות הן שאלות פתוחות ולא שאלות בחירה מרובה.

  כל אחד משני התחומים, אנגלית ומתמטיקה, מקבל ציון הנע בין 200 ל-800. הציון הכולל במבחן, הוא סכום של שני הציונים הללו ולכן נע בטווח של 400 עד 1600.[1]

 • מבנה הבחינה
 • ציונים
 • הכנה למבחן
 • sat-ii
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Gnome-edit-clear.svg
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת ב דף השיחה.

SAT (מבוטא אס איי טי; לשעבר ראשי תיבות של Scholastic Aptitude Test – מבחן יכולת לימודית – או של Scholastic Assessment Test – מבחן הערכה לימודית) היא בחינה פסיכומטרית המשמשת כבחינת כניסה לאוניברסיטאות ולמכללות בארצות הברית (בדומה למטרתה של הבחינה הפסיכומטרית בישראל, שנוצרה על בסיס ה-SAT). תחילתה של הבחינה בשנת 1901, והיא עברה גלגולים שונים במהלך השנים. שמה הנוכחי הוא SAT Reasoning Test (מבחן SAT חשיבתי).

ה-SAT תופס משקל נכבד בתנאי הקבלה ללימודים גבוהים בארצות הברית, בדומה למשקלה של הבחינה הפסיכומטרית בישראל. מרבית האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית מעניקות לבחינה משקל של 50% ויותר מכלל השיקולים לקבלה, כאשר שאר הגורמים הם קורות חיים, מכתבי המלצה וגיליון ציונים מהתיכון.

הבחינה נכתבת על ידי ה- College Board, ארגון הגג של האוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית, ומתקיימת שבע פעמים בשנה בארצות הברית וכן במועדים שונים ברחבי העולם (ארבע פעמים בשנה בישראל, בחודשים מרץ, מאי, אוקטובר ודצמבר). הבחינה כוללת 154 שאלות בארבעה פרקים (פלוס משימת כתיבה רשות), אשר מתחלקים לשני תחומים:

 • אנגלית – שני הפרקים הראשונים במבחן הם פרקי האנגלית. פרק 1 נקרא reading test וכולל חמישה טקסטים עם 10-11 שאלות הבנת הנקרא לכל טקסט. פרק 2 נקרא writing and language test וכולל ארבעה טקסטים עם 11 שאלות לכל טקסט. השאלות בפרק זה עוסקות בהבנה של עקרונות הכתיבה הנכונה מבחינת תחביר, פיסוק, אוצר מילים בהקשר ועוד.
 • מתמטיקה – פרקים 3 ו 4 של המבחן הם פרקי המתמטיקה. בפרק 3 אסור השימוש במחשבון ואילו בפרק 4 הוא מותר. שני הפרקים כוללים שאלות מתחומי האלגברה, גאומטריה, הסתברות וכו'. חלק מהשאלות הן שאלות פתוחות ולא שאלות בחירה מרובה.

כל אחד משני התחומים, אנגלית ומתמטיקה, מקבל ציון הנע בין 200 ל-800. הציון הכולל במבחן, הוא סכום של שני הציונים הללו ולכן נע בטווח של 400 עד 1600.[1]