Unix
English: Unix

  • התפתחות מערכות יוניקס ודומיהן לאורך השנים

    יוניקס (סימן מסחרי רשמי unix®) היא מערכת הפעלה מרובת משימות ומרובת משתמשים, הנחשבת ליעילה ואמינה. דרישות המערכת הנמוכות מאפשרות להריצה גם על מחשבים חלשים יחסית. יוניקס שוכתבה ושימשה השראה למשפחה גדולה של מערכות הפעלה, ביניהן לינוקס, המהווה את הליבה של רוב שרתי האינטרנט ומרבית הציוד לניהול רשתות והעברת מידע[דרוש מקור] ומערכת ההפעלה של חברת אפל, הנקראת macos ובמידה פחותה גם מערכות ההפעלה לטלפונים אנדרואיד ו-ios. יוניקס נכתבה, ברובה, בשפת תכנות עילית - שפת c, דבר שאפשר לה להיות מוסבת ל ארכיטקטורות מעבדים שונות, ולשרוד עם הזמן. זאת בעוד, שמערכות הפעלה מזמנה, שנכתבו ברובן בשפת סף (אסמבלי), בדרך כלל לא שרדו את המעברים לארכיטקטורות מחשבים חדשות.

  • היסטוריה
  • סטנדרטים
  • אזכורים
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

התפתחות מערכות יוניקס ודומיהן לאורך השנים

יוניקס (סימן מסחרי רשמי UNIX®) היא מערכת הפעלה מרובת משימות ומרובת משתמשים, הנחשבת ליעילה ואמינה. דרישות המערכת הנמוכות מאפשרות להריצה גם על מחשבים חלשים יחסית. יוניקס שוכתבה ושימשה השראה למשפחה גדולה של מערכות הפעלה, ביניהן לינוקס, המהווה את הליבה של רוב שרתי האינטרנט ומרבית הציוד לניהול רשתות והעברת מידע[דרוש מקור] ומערכת ההפעלה של חברת אפל, הנקראת macOS ובמידה פחותה גם מערכות ההפעלה לטלפונים אנדרואיד ו-iOS. יוניקס נכתבה, ברובה, בשפת תכנות עילית - שפת C, דבר שאפשר לה להיות מוסבת ל ארכיטקטורות מעבדים שונות, ולשרוד עם הזמן. זאת בעוד, שמערכות הפעלה מזמנה, שנכתבו ברובן בשפת סף (אסמבלי), בדרך כלל לא שרדו את המעברים לארכיטקטורות מחשבים חדשות.