VLSI

  • שבב vlsi
    שכבות הרכיבים

    vlsi - very large scale integration הוא תהליך של שילוב מספר רב של רכיבים אלקטרוניים ממוזערים ליצירת מעגל משולב של רכיבים רבים – בעיקר טרנזיסטורים על גבי שבב יחיד. vlsi החל בשנות ה-70 עם התפתחות תעשיית המוליכים למחצה, התקשורת והמחשבים. השם נוצר כהמשך לשמות msi ,ssi ו-lsi המתארים שילוב נמוך בינוני וגבוה של אינטגרציה. הביטוי כיום מאוד שימושי ונועד לתאר את כל תחום פיתוח השבבים בצד שמות כמו מוליכים למחצה ושבבים. דוגמה נפוצה להתקן vlsi הוא מעבד מיקרו מחשב בו ישנם מיליארדי טרנזיסטורים.

  • סוגי רכיבים
  • תהליך התכנון
  • חברות בולטות בתחום
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

שבב VLSI
שכבות הרכיבים

VLSI - Very Large Scale Integration הוא תהליך של שילוב מספר רב של רכיבים אלקטרוניים ממוזערים ליצירת מעגל משולב של רכיבים רבים – בעיקר טרנזיסטורים על גבי שבב יחיד. VLSI החל בשנות ה-70 עם התפתחות תעשיית המוליכים למחצה, התקשורת והמחשבים. השם נוצר כהמשך לשמות MSI ,SSI ו-LSI המתארים שילוב נמוך בינוני וגבוה של אינטגרציה. הביטוי כיום מאוד שימושי ונועד לתאר את כל תחום פיתוח השבבים בצד שמות כמו מוליכים למחצה ושבבים. דוגמה נפוצה להתקן VLSI הוא מעבד מיקרו מחשב בו ישנם מיליארדי טרנזיסטורים.