VPN

  • vpn (ראשי תיבות של: virtual private network; בעברית: רשת פרטית וירטואלית או רשת פרטית מדומה) היא שיטה להעברת מידע פרטי על גבי תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית או בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור. מטרתו של ה-vpn היא להעביר מידע מהרשת הארגונית לאדם כלשהו, שנמצא במקום שבו לא קיימת תשתית תקשורת פרטית של הארגון, אבל קיימת תשתית ציבורית - אינטרנט או טלפוניה.

    ארגונים בעלי סניפים בכל רחבי העולם מעדיפים שלא להקים רשת פרטית בין כל הסניפים. הסיבה לכך היא המורכבות והעלות הגבוהה הכרוכה בשכירה, סלילה או רכישה של קווי תקשורת בינלאומיים. לפיכך, ארגונים כאלו מרבים להשתמש ב-vpn על-גבי תשתיות ציבוריות קיימות כדי להעביר מידע בין סניפי הארגון.

    ישנם מקרים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה זו גם על ידי סוכני שטח, על מנת שיוכלו לעבוד גם כאשר הם אצל לקוח, כאשר ישנם שיקולי אבטחת מידע נוספים כמו מניעת ריגול תעשייתי ושמירה על סודות מסחריים.

  • שימושי ה-vpn
  • vpn לרשתות פנים ארגוניות
  • vpn טלפוניה
  • סוגי vpn
  • קישורים חיצוניים

VPN (ראשי תיבות של: Virtual Private Network; בעברית: רשת פרטית וירטואלית או רשת פרטית מדומה) היא שיטה להעברת מידע פרטי על גבי תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית או בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור. מטרתו של ה-VPN היא להעביר מידע מהרשת הארגונית לאדם כלשהו, שנמצא במקום שבו לא קיימת תשתית תקשורת פרטית של הארגון, אבל קיימת תשתית ציבורית - אינטרנט או טלפוניה.

ארגונים בעלי סניפים בכל רחבי העולם מעדיפים שלא להקים רשת פרטית בין כל הסניפים. הסיבה לכך היא המורכבות והעלות הגבוהה הכרוכה בשכירה, סלילה או רכישה של קווי תקשורת בינלאומיים. לפיכך, ארגונים כאלו מרבים להשתמש ב-VPN על-גבי תשתיות ציבוריות קיימות כדי להעביר מידע בין סניפי הארגון.

ישנם מקרים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה זו גם על ידי סוכני שטח, על מנת שיוכלו לעבוד גם כאשר הם אצל לקוח, כאשר ישנם שיקולי אבטחת מידע נוספים כמו מניעת ריגול תעשייתי ושמירה על סודות מסחריים.