אדם | הערות שוליים
English: Human

הערות שוליים

 1. ^ למשל: "ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות", ספר בראשית, פרק ו'
 2. ^ למשל: "מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו" ספר תהילים, פרק ח'
 3. ^ המילה אנוש קרובה ל"נש" בארמית ול"אנס" בערבית, שמשמעותם "איש", וגם בעברית ל"איש" ול"אישה" ברבים בדרך-כלל נוספת האות נ' - "אנשים" ו"נשים". בארמית "בר-נש" פירושו "בן-אנוש". אנושות, באתר "הזירה הלשונית", 28 באוקטובר 2014.
 4. ^ Lynette A. Jones & Susan J. Lederman, Human Hand Function, Oxford University Press, USA, 2006, p.12
 5. ^ Hughes, G. M. et al (2014). Loss of olfactory receptor function in hominin evolution. PloS one, 9(1), e84714
 6. ^ למשל כלב הבית וחתול הבית, ואף פרימטים אחרים כמו השימפנזה וThe evolution of mammalian sound localization. Acoustics Today, 12, 20-27.
 7. ^ 7.0 7.1 7.2 Herculano-Houzel, S. (2012) "The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost" Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Vol. 109(S1), pp. 10661-10668 DOI: 0.1073/pnas.1201895109
 8. ^ לפי טכניקה חדישה למניית תאי העצב במוח. מספר תאי העצב בקליפת המוח הגדול של דולפינים ולוויתנים עדיין לא נמדד בשיטה זו.
  Herculano-Houzel, Suzana. "Numbers of neurons as biological correlates of cognitive capability." Current Opinion in Behavioral Sciences 16 (2017): 1-7.
 9. ^ Navarrete, A. et al (2012) "Energetics and the evolution of human brain size" Nature. Vol. 480, pp. 91-93 DOI: 10.1038/nature10629
 10. ^ השערת הקוף המימי רואה בכך שריד להתאמה של אבות קדמונים של האדם לסביבה מימית למחצה, אך הראיות לקיומה של סביבה כזו קלושות, וההשערה אינה מקובלת על מרבית הפלאואנתרופולוגים
 11. ^ Norrgard, K. & Schulz, J (2008) "Using SNP Data to Examine Human Phenotypic Differences". Nature Education . Vol. 1(1), p. 85
 12. ^ קצב המוטציות שונה באזורים שונים בגנום, וערכו הממוצע המדויק על פני הגנום כולו עדיין שנוי במחלוקת במחקר הגנטיקה, כאשר המדידות המעודכנות נעות בין 70 ל-130 לדור.
  Kong, A. et al. (2012) "Rate of de novo mutations and the importance of father’s age to disease risk". Nature . Vol. 488, pp. 471–475; doi:10.1038/nature11396
 13. ^ 13.0 13.1 13.2 Jorde, B. L. and Wooding S. P. (2004) "Genetic variation, classification and 'race'". Nature Genetics. Vol. 36, pp. S28 - S33; doi:10.1038/ng143
 14. ^ Long, J. C. and Kittles, R. A. (2003) "Human Genetic Diversity and the Nonexistence of Biological Races". Human Biology. Vol. 75, pp. 449-471
 15. ^ Hey, J. (2010) "The Divergence of Chimpanzee Species and Subspecies as Revealed in Multipopulation Isolation-with-Migration Analyses". Molecular Biology and Evolution. Vol. 27, pp. 921-933; doi: 10.1093/molbev/msp298
 16. ^ Gonder, M. K. et al. (2011) "Evidence from Cameroon reveals differences in the genetic structure and histories of chimpanzee populations". Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI: 10.1073/pnas.1015422108
 17. ^ 17.0 17.1 בשוודיה, המדינה הראשונה שבה תועדו שיעורי תמותה, מתו כ-20% מן התינוקות במאה ה-18, ורק 0.4% בסוף המאה ה-20.
  Lomborg, The Skeptical Environmentalist, p.54
 18. ^ בתלמוד, בקוראן ובכתבי אריסטו מומלץ להניק עד גיל 2–3 שנים, ובכמה חברות ציידים-לקטים בנות זמננו מקובל להניק עד גילאי 3–5 שנים
 19. ^ הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 89-90
 20. ^ בממוצע עולמי במאה ה-21, כמעט כ-70% ממוצרי המזון מיוצרים ממיני צמחים ובעלי-חיים שמקורם הטבעי באזורי עולם אחרים.
  Khouri, C. K. et al. (2011) "Origins of food crops connect countries worldwide". Proceedings of the Royal Society B. Vol. 283 (1832), p.20160792 . DOI: 10.1098/rspb.2016.0792
 21. ^ The State of Food Insecurity in the World 2015
 22. ^ Lim, S. S.et al. (2013). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet, 380(9859), 2224-2260.
 23. ^ Stephen Adams, Obesity killing three times as many as malnutrition, The Telegraph, Dec 13, 2012
 24. ^ במחקר על שבטי ציידים-לקטים החיים בימינו, בממוצע 43% מן הילדים מתו לפני הגיעם לגיל 15, רובם ממחלות.
  M. Gurven and H. Kaplan (2007) Longevity Among Hunter-Gatherers: A Cross-Cultural Examination, Population and Development Review, 33(2), pp. 321–365, DOI: 10.1111/j.1728-4457.2007.00171.x.
 25. ^ למשל, מגפת המוות השחור קטלה כ-25% מן האוכלוסייה באירופה, ו-70% בכמה מן הערים. השפעת הספרדית קטלה בין 50 מיליון ל-100 מיליון נפש ברחבי העולם בפרק זמן של שנה אחת, הרבה יותר ממלחמת העולם הראשונה שהתרחשה באותו זמן. ג'ארד דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה, פרק 11.
 26. ^ לדוגמה, יש המעריכים שכ-95% מאוכלוסיית האינדיאנים שחיו באמריקה בעת גילוייה על ידי כריסטופר קולומבוס מתו ממגפות שהביאו הפולשים מאירופה, בעיקר אבעבועות שחורות, ראו ג'ארד דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה, פרק 3. הערכות אחרות נוקבות באחוזים פחות גבוהים כמו 50%. המחלוקת נובעת בעיקר מן הקושי לאמוד את גודל אוכלוסייתה של אמריקה לפני בואו של קולומבוס, אך אין מחלוקת שהמגפות היו גורם התמותה העיקרי
 27. ^ דו"ח ארגון הבריאות העולמי, 2004
 28. ^ אתר http://www.iucnredlist.org/details/classify/136584/0
  לשם השוואה, האתר מונה 35 בתי-גידול של העורב האירופי, אך כולל בהם גם את בתי הגידול של העורב האפור אשר כיום נחשב על ידי רבים כמין נפרד. האתר מונה גם 21 בתי-גידול לחולדה המצויה, 20 לנמר, 19 לעכבר המצוי, 18 לדרור הבית ו-16 לזאב האפור
 29. ^ W.F. Lawrance, Habitat destruction: death by a thousand cuts. in: Conservation Biology for All, eds. Navjot S. Sodhi and Paul R. Ehrlich, Oxford University Press, 2010
 30. ^ Sandom, C., Faurby, S., Sandel, B., & Svenning, J. C. (2014). Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1787), 20133254.
 31. ^ Wroe, S., Field, J. H., Archer, M., Grayson, D. K., Price, G. J., Louys, J., ... & Mooney, S. D. (2013). Climate change frames debate over the extinction of megafauna in Sahul (Pleistocene Australia-New Guinea). Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(22), 8777-8781.
 32. ^ Araujo, B. B. A. et al (2015). Bigger kill than chill: The uneven roles of humans and climate on late Quaternary megafaunal extinctions. Quaternary International, doi: 10.1016/j.quaint.2015.10.045
 33. ^ סיכום של נושא הכחדות הפליסטוקן וההולוקן ניתן למצוא אצל הררי, התומך בייחוס ההכחדה לאדם. קיצור תולדות האנושות, עמ' 70-79
 34. ^ Extinction crisis continues apace
  International Union for Conservation of Nature. 3 November 2009. Retrieved 30 March 2015
 35. ^ דו"ח של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים של האו"ם (IPCC) מעריך שהטמפרטורה העולמית הממוצעת עלתה ב-0.74 מעלות צלזיוס (עם הסיכום לקובעי המדיניות של דו"ח ההערכה הרביעי של IPCC מ-2007
 36. ^ על פי המגוון הגנטי בין בני אדם מכל העולם נאמד גודל האוכלוסייה המתרבה שלהם בין 5,000 ל-15,000 נפש לדור במשך מרבית מיליון השנים האחרונות, ולאומדן זה יש להוסיף את חלק האוכלוסייה שאינו משאיר צאצאים.
  Li ., H & Durbin, R. (2011) "Inference of human population history from individual whole-genome sequences". Nature . Vol. 475, pp. 493-496; doi:10.1038/nature10231
 37. ^ לפי תחזית האו"ם המעודכנת לשנת 2017, אוכלוסיית העולם בשנת 2100 תמנה 11.2 מיליארד נפש:
  World Population Prospects: The 2017 Revision
  אי הוודאות בתחזית זו נאמדת באמצעות United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables
 38. ^ "Is Evolution a Theory or a Fact?". Evolution Resources From the National Academies
 39. ^ Wood, B. (2010) "Reconstructing human evolution: Achievements, challenges, and opportunities", Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 107, pp. 8902-8909
 40. ^ Pobuner, B. (2016) "Accepting, understanding, teaching, and learning (human) evolution: Obstacles and opportunities", American Journal of Physical Anthropology. Vol. 159, S61, pp. 232–274
 41. ^ Harvati, Katerina, et al., The Later Stone Age calvaria from Iwo Eleru, Nigeria: morphology and chronology., PLoS One e24024, 2011
 42. ^ McDougall I. et al. (2005) "Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia". Nature. Vol. 433, pp. 733-736; doi:10.1038/nature03258
 43. ^ Bae, C.J., Douka, K. and Petraglia, M.D., 2017. On the origin of modern humans: Asian perspectives. Science, 358(6368), p.eaai9067.
 44. ^ Hawks, J. et al. (2007) "Recent acceleration of human adaptive evolution". Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 104 (52), pp.20753-20758 DOI: 10.1073/pnas.0707650104
 45. ^ Mathieson I. et al. (2015) "Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Europeans". Nature. doi:10.1038/nature16152
 46. ^ Ingram, C. J. et al. (2009) "Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence". Human Genetics. Vol. 124 (6), pp. 579-591. DOI: 10.1007/s00439-008-0593-6
 47. ^ Tishkof, A. S. (2006) ."Convergent adaptation of human lactase persistence in Africa and Europe'" Nature Genetics. Vol. 39, pp. 31 - 40; doi:10.1038/ng1946
 48. ^ Perry, G. H. et al (2007). Diet and the evolution of human amylase gene copy number variation. Nature genetics, 39, 1256 - 1260.
 49. ^ במזרח הקדום כבר יש כתב בתקופות הברונזה והברזל, ועל כן הן נחשבות לתקופות היסטוריות באזור זה.
 50. ^ תיאור ודיון מפורט באורחות חייהם של ציידים-לקטים בני-ימינו ניתן למצוא בספרו של ג'ארד דיימונד "העולם עד אתמול".
 51. ^ Klein, R. G. (2008). Out of Africa and the evolution of human behavior. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 17(6), 267-281.
 52. ^ המהפכה החקלאית היא השנייה בשלוש המהפכות המגדירות את תולדות האנושות אצל הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 104-109
 53. ^ הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 94
 54. ^ חלוקה זו משקפת בעיקר את תולדות אירופה. הררי מחלק את תולדות האנושות על פי המהפכה הלשונית, המהפכה החקלאית והמהפכה המדעית, מתוכן רק השלישית ארעה בזמנים היסטוריים
 55. ^ למשל, הפילוסוף רנה דקארט סבר שבניגוד לבני-אדם, בעלי-חיים הם מכונות חסרות נפש.
 56. ^ המחקר גילה עדויות לאהבה רומנטית ב-77% מתרבויות אפריקה שמדרום לסהרה, 83% מתרבויות אמריקה הצפונית, 85% מתרבויות אמריקה המרכזית והדרומית, 93% מתרבויות איי האוקיינוס השקט, 94% מתרבויות מזרח אסיה ו-96% מתרבויות הים התיכון.
  Jankowiak, W. R., & Fischer, E. F. (1992). A cross-cultural perspective on romantic love. Ethnology, 31(2), 149-155
 57. ^ מתוך 168 תרבויות ברחבי העולם, רק ב-46% התגלו עדויות לנשיקה רומנטית פה-אל-פה בהתנהגות ובפולקלור. הנשיקה הרומנטית נמצאה בכל 10 התרבויות שנבדקו במזרח התיכון, ואף לא באחת מ-10 התרבויות שנבדקו באמריקה המרכזית.
  Jankowiak, W. R. et al (2015). Is the romantic–sexual kiss a near human universal?. American Anthropologist, 117(3), 535-539
 58. ^ בין בעלי החיים הספורים שהוכיחו גם הם יכולת לזהות את עצמם במראה נמצאים שימפנזים מצויים וננסיים, פילים ודולפינים.
 59. ^ Wellman, H. M. et al (2001) "Meta-Analysis of Theory-of-Mind Development: The Truth about False Belief'". Child Development. Vol. 72(3), pp. 655–684; doi:10.1111/1467-8624.00304
 60. ^ יחסי מין הומוסקסואלים נפוצים אצל קופים וקופי אדם שונים, ובייחוד אצל השימפנזה הננסי, אחד משני המינים החיים הקרובים ביותר לאדם.
 61. ^ הועלו השערות לגבי אנשים מן העולם הישן אשר חצו את האוקיינוס האטלנטי בעת העתיקה והשפיעו על תרבויות אמריקה, אך עדויות להגירה כזו אינן ידועות. בסביבות שנת 1000 לספירה, ויקינגים מאיסלנד יסדו מושבה בצפון אמריקה, אך ימיה היו קצרים ולא ידועה השפעה שלה על הילידים.
 62. ^ ה"ניסוי" האמריקני בתרבות מקבילה נידון בפירוט בספרו של ג'ארד דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה, פרק 2.
 63. ^ התחזית שמאבק בין תרבויות יהיה המקור העיקרי לסכסוכים במאה ה-21 מוצגת בספר התנגשות הציביליזציות של סמואל הנטינגטון. מנגד חוזה הספר קץ ההיסטוריה והאדם האחרון של פרנסיס פוקויאמה את השתלטות התרבות המערבית הדמוקרטית והליברלית על האנושות כולה.
 64. ^ גישה זו מיוצגת בספרו של ג'ארד דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה.
 65. ^ למשל, הררי מתייחס להופעת השפה במונח "המהפכה הלשונית", הראשונה בשלוש המהפכות המגדירות לדעתו את תולדות האנושות, קיצור תולדות האנושות, עמ' 11–70, וכן לדעת דויטשר השפה היא ההמצאה החשובה ביותר של האנושות וזו שעושה אותנו לבני אדם, גלגולי לשון, עמ' 8
 66. ^ המספר המדויק תלוי בהגדרת ההבדל בין שפות ואתר האינטרנט "אתנולוג" 7,102 שפות וניבים
 67. ^ U.S. Census Bureau - World POPClock Projection
 68. ^ יוצאות מכלל זה הן רק שפות פידג'ין חדשות שבהן התחביר נוטה להיפגע, אך גם שפות כאלו מתפתחות במהירות, ותוך דור או שניים הופכות לשפות קריאוליות בעלות תחביר משוכלל.
 69. ^ גיא דויטשר מציין כי "שבטים קטנים, החיים מבחינה מעשית בתקופת האבן, דוברים שפות שבהשוואה למבנים המורכבים שלהן לטינית ויוונית נראות כמשחק ילדים", ומצטט את הבלשן האמריקאי אדוארד ספיר "ככל האמור במבנים לשוניים, אפלטון הולך יד ביד עם רועה החזירים המקדוני, וקונפוציוס עם צייד הראשים של אסאם" גלגולי לשון, עמ' 23-22.
 70. ^ מתועדות דוגמאות ספורות של חברות אנושיות מטריארכליות יותר, כגון המוסואו בסין ושבט הנאוואחו באמריקה הצפונית. בחברות כאלו נשים תפקדו כראשות המשפחות ובעלות הרכוש
 71. ^ הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 178
 72. ^ הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 179
 73. ^ הררי, קיצור תולדות האנושות, עמ' 311
 74. ^ הדוגמה הידועה היחידה בטבע לייצור כלי-נשק בבעלי-חיים היא חידוד ענפים על ידי "New evidence on the tool-assisted hunting exhibited by chimpanzees (Pan troglodytes verus) in a savannah habitat at Fongoli, Sénégal" Royal Society Open Science. doi: 10.1098/rsos.140507
 75. ^ סקירה מפורטת של שיעורי האלימות בתולדות האנושות, והטענה לגבי ירידה, מופיעה בספרו של סטיבן פינקר "המלאכים הטובים של טבענו"
 76. ^ עוד במאה ה-17 עסקו כמה מגדולי המדענים, כמו יוהאנס קפלר ואייזק ניוטון, גם באסטרולוגיה ובאלכימיה.
 77. ^ הררי רואה את "המהפכה המדעית" כאחרונה מבין שלוש המהפכות שעיצבו לדעתו את תולדות האנושות.
 78. ^ David Leeming, Creation myths of the world: an encyclopedia, p. 5.
 79. ^ לפי סיפור הבריאה הראשון, בראשית א, כז
 80. ^ לפי סיפור הבריאה השני, בראשית ב, ז
 81. ^ הקוראן, סורה 32, 6, 8
 82. ^ 82.0 82.1 David Leeming, Creation myths of the world: an encyclopedia, p. 11
 83. ^ David Leeming, Creation myths of the world: an encyclopedia, p. 43
 84. ^ Geraldine Pinch, Handbook of Egyptian Mythology, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2002, ISBN 1-57607-242-8, pp. 66-67
 85. ^ תפיסה זו מקבלת ביטוי מפורסם בטענת הסופיסט היווני פרוטגורס כי "האדם הוא מידת כל הדברים".
 86. ^ למשל המשורר היווני כסנופנס הבחין שבני אדם מחברות שונות דימו את האלים כדומים לעצמם, ושיער שלו היו לאריות או לבקר אלים, הם היו בדמות אריות או פרים.
 87. ^ שמונה פרקים לרמב"ם, תחילת פרק ה'.
 88. ^ אמנות האהבה, פרק ב'.
 89. ^ התפיסה כי האדם רע מיסודו לעיתים קרובות מבוטאת בציטוט מספר בראשית כי "יצר לב האדם רע מנעוריו".
 90. ^ עמדה זו תכופות מיוצגת על ידי ציטוטים מספר בראשית: התוצאות המובטחות של אכילת פרי עץ הדעת: "והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע" ואזהרת אלוהים לקין: "לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו".
 91. ^ בדוגמאות מפורסמות: "המלט", "מקבת'" ו"יוליוס קיסר" מאת ויליאם שייקספיר; "החטא ועונשו" מאת פיודור דוסטויבסקי; הדבר מאת אלבר קאמי.
 92. ^ תפיסה המתבטאת בסיפור אכילת פרי עץ הדעת במקרא, ונפוצה בנצרות