אדם (סוג) | הערות שוליים
English: Homo

הערות שוליים

 1. ^ המונח הומוסקסואליות (ובוודאי הקיצור העממי "הומו") עדיין לא היו בשימוש בתקופתו של לינאוס, והם גזורים משורש אחר, המילה היוונית ὁμός (תעתיק: "הומוס") שמשמעותה "זהה"
 2. ^ Wood, B. A. (2009) “Where Does the Genus Homo Begin, and How Would We Know?”; in The First Humans - Origin and Early Evolution of the Genus Homo, (Eds: Grine,F. E. Fleagle, J. G. & Leakey, R. E.). Springer. p. 17-28. ISBN 978-1-4020-9979-3.
 3. ^ Rightmire, G. P. (2000) “Homo”; in the Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd Ed (Eds: Delson, E. Tattersal, I. Van Couvering J. A. & Brooks, A. S.). Garland Publishing, NY. pp. 657-668.
 4. ^ 4.0 4.1 Berger, L. R. et al (2015) Homo naledi, a new species of the genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa. eLife. 4:e09560; doi:http://dx.doi.org/10.7554/eLife.09560
 5. ^ Détroit, F., et al (2019). A new species of Homo from the Late Pleistocene of the Philippines. Nature, 568, 181–186
 6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Wood, B. A. and Collard, M. (1999) The Human Genus. Science. Vol 284(5411), pp. 65-71, doi: 10.1126/science.284.5411.65
 7. ^ Schoenemann, P. T (2006) "Evolution of the Size and Functional Areas of the Human Brain", Annual Reviews in Anthropology. Vol. 35, pp. 379-406; doi:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123210
 8. ^ Toth, N. et al. (1993) "Pan the Tool-Maker: Investigations into the Stone Tool-Making and Tool-Using Capabilities of a Bonobo (Pan paniscus)" Journal of Archaeological Science. Vol. 20, pp. 81-91; doi:10.1006/jasc.1993.1006
 9. ^ Schick, K. D. et al. (1999) "Continuing Investigations into the Stone Tool-making and Tool-using Capabilities of a Bonobo (Pan paniscus)" Journal of Archaeological Science. Vol. 26, pp. 821-832; doi:10.1006/jasc.1998.0350
 10. ^ Villmoare, B. et al. (2015). Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia. Science, Vol. 347(6228), pp. 1352-1355/ DOI: 10.1126/science.aaa1343.
 11. ^ 11.0 11.1 Lordkipanidze, D. et al. (2013) "A Complete Skull from Dmanisi, Georgia, and the Evolutionary Biology of Early Homo" Science. Vol. 342 (6156 ), pp. 326-331; doi: 10.1126/science.1238484
 12. ^ Gabunia, M. A. et al. (2002) "A new species of Homo represented by a fossil from the bottom part of the Pleistocene layer at Dmanisio" Archaeol. Ethnol. Anthropol. Eurasia. Vol. 4, p. 145