אדר | מנהגים
English: Adar

מנהגים

חודש אדר, מזל דגים, פרט מפסיפס של גלגל המזלות בבית הכנסת העתיק בציפורי
תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ"ט עמוד א'

במוסדות החינוך הדתיים נהוג לציין את ראש חודש אדר בשירה וריקודים. כמו כן מראש חודש אדר מתחילים במנהגי השמחה ובין הידועים שבהם, המנהג להכתיר רב פורים.