אוטונומיה | בפילוסופיה
English: Autonomy

בפילוסופיה

בפילוסופיה נהוג להבחין בין שני מובנים של אוטונומיה. מובן אחד נוגע ליכולתו של אדם לנהל את חייו. באופן כללי, ניתן לאפיין מובן זה כיכולת לבחור את העניינים המשמעותיים בחייך מתוך מגוון ראוי. המטאפורה המקובלת היא שאדם אוטונומי, לפי מובן זה, הוא "הסופר של סיפור חייו" או "הנהג במכונית".

ודוק: על אף שלכאורה ככל שהעניין משמעותי יותר לחייו של אדם, היינו חושבים שיכולת הבחירה יותר קשורה באוטונומיה, אין זה תמיד כך. אף שבחירה בקרן פנסיה עשויה להיות חשובה מאד לרווחת האדם הבוחר בה, מקובל לחשוב שמה שחשוב בקרן הוא התשואות ממנה בלבד. לכן, אדם שמפקיד את גורל החסכונות שלו בידי יועצת פנסיה אינו פחות אוטונומי. לעומת זאת, אדם שייתן לחברה שמתמחה בבחירת מקצוע לבחור עבורו את הקריירה עלול להיות פחות אוטונומי וכך לאבד משהו משמעותי בחייו. דוגמת הקריירה אינה אינטואיטיבית, משום שהאדם בחר להפקיד את גורל הקריירה שלו בידי החברה, אך ניתן לחשוב על מצב בו הדבר הזה היה קורה בכפייה באמצעות חוקי המדינה והיה מביא אנשים לבחור במקצועות שבאופן כללי יותר טובים להם.

אוטונומיה במובן זה נוטה להיות מבולבלת עם מספר קונספטים נפרדים:

  1. נוטים לבלבל היא בין אוטונומיה לבין מקסום הרווחה. ייתכן מאד שאותה חברת ניהול הייתה טובה יותר מהפרט בבחירת המקצוע המתאים לו, אך בכל זאת ניתן לומר שהיא פגעה באוטונומיה שלו.
  2. נוטים לבלבל בין אוטונומיה להגשמה עצמית. ג'וזף רז במאמרו "Autonomy, Toleration and the Harm Principle" מסביר שהגשמה עצמית היא הפיתוח של היכולות שפרט נהנה מהן למקסימום ("Self relazation consists in the developement to their full extent of all the valueable capacities a person possesses."). ברי שאדם יכול להגיע להגשמה עצמית באופן אוטונומי, אך ניתן גם לעשות מניפולציה ולגרום לאדם להגשים את עצמו, מובן שלא מתיישב עם אוטונומיה. ודוק: אמנם רז מבהיר שהגשמה עצמית נפרדת מאוטונומיה, אך עדיין יש בין השתיים קשרים מעניינים. לפי רז, אדם אינו אוטונומי אם הוא לא יכול לבחור להגשים את עצמו. רז מדגים מצב בו אדם אינו אוטונומיה באמצעות "דוגמת האריה": אדם שכל חייו בורח מאריה ובוחר בין נתיבי בריחה ואמצעי מילוט אמנם מבצע המון בחירות משמעותיות, אך הוא אינו אוטונומי.

מובן נוסף של אוטונומיה נוגע למרחב אינטרסים שכל אדם נהנה משליטה בלעדית בו. במובן הזה, אוטונומיה היא היכולת ליהנות מאי התערבות של אחרים בתחום מסוים של אינטרסים והניהול שלהם. האינטרסים המוגנים במובן זה הם בדרך כלל הפרטיות, הכבוד ושלמות הגוף.

דוגמה למובן זה של אוטונומיה ניתן למצוא בדיון להצדקות של הגנה עצמית. על פי התפיסה במשפט הגרמני, האמנה החברתית מביאה לכך שאדם מוותר על מרבית החירות שלו כחלק מהחוזה החברתי, אך האינטרסים החוסים תחת אינטרס האוטונומיה נשארו כבמצב הטבעי. לכן, כאשר פרט תוקף פרט אחר, בין אם התוקף אשם ובין אם לאו, הוא חודר למרחב האוטונומי של המותקף (לעיתים מנוסח כ"פגיעה באוטונומיה"), שם למדינה אין סמכות לגיטימית להתערב בחירותו להגיב.