איגוד עובדים | פעילות
English: Trade union

פעילות

פעילותו של איגוד העובדים מתרחשת בשלוש במות עיקריות: מול מעסיקים, מול מוסדות השלטון, ומול החברים באיגוד. מעורבות האיגוד המקצועי בכל אחת מהבמות משתנה מאיגוד לאיגוד, וייתכן כי איגוד מסוים כלל לא יפעל בבמה מסוימת.

 • מול המעסיקים, פועל האיגוד המקצועי להשגת המטרות הבאות:
  • שיפור תנאי ההעסקה באמצעות ניהול משא ומתן קיבוצי
  • פיקוח על מימוש זכויות העובדים[2].
  • הענקת ביטחון תעסוקתי לחברי האיגוד.
  • קידום שיתופם של העובדים בעיצוב מקום העבודה

בתחום זה קיימת חשיבות גדולה לסכסוך עבודה, שהוא כלי מרכזי בידי איגודי העובדים, ואמצעי לחץ המופעל על ידם מול המעסיקים. השפעה על מעסיקים מסוימים עשויה לשנות את שוק העבודה כולו, על ידי שינוי ההיצע והביקוש או התנעת תהליכי שוק אחרים.

 • מול מוסדות השלטון פועל איגוד העובדים להשגת המטרות הבאות:
  • קביעת תנאי ההעסקה בחוק והטלת מגבלות על תנאי ההעסקה לטובת העובדים
  • חקיקה שתקל על פעולות האיגודים המקצועיים
  • שינוי המדיניות הכלכלית הרחבה (מיסוי, ריבית וכו'), על מנת לשנות את אופי המשק.

בתחום זה משמעות רבה לקשר בין איגודי העובדים לבין גורמי השלטון.

 • מול החברים באיגוד, פועל איגוד העובדים להשגת המטרות הבאות:
  • סיפוק צרכים שונים של החברים (חינוך, אמנות, ביטוח וכו'), באמצעות ייצורם או קנייה מרוכזת שלהם
  • עיצוב חברת העובדים כחברה עצמאית, ויצירת תרבות עובדים
  • בעלות על מקומות העבודה עצמם.

פעולות איגוד העובדים נגזרות ממטרותיו, וריבוין יוצר מערכת ענפה של איגודי עובדים מסוגים רבים ושונים, המקושרים זה לזה במגוון צורות. קיימות תאוריות רבות המסבירות את התפלגותם של האיגודים השונים.

גישה ידועה, המתייחסת לאיגודי העובדים כאל ארגונים המקדמים את האינטרס הכלכלי של חבריהם, היא אסכולת ויסקונסין.