איגוד עובדים | איגודים מקצועיים בכלכלה
English: Trade union

איגודים מקצועיים בכלכלה

מחקרים עדכניים מראים כי אחוז התאגדות גבוה בחברה מגביר את השוויון ומביא להגדלת חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית[3].