איגוד עובדים | הערות שוליים
English: Trade union

הערות שוליים

  1. ^ יש להבחין בין איגוד עובדים, שמטרתו העיקרית היא שיפור תנאי העבודה של חבריו, ובין אגודה מקצועית, שמטרתה העיקרית היא קידום הידע של חבריה, אם כי לעיתים עוסק גוף אחד בקידומן של שתי מטרות אלה גם יחד.
  2. ^ עו”ד נועם קוריס, זכויות עובדים בפירוק החברה, הסבר
  3. ^ As Union Membership has Fallen, the Top 10 percent have been Getting a Larger Share of Income, Economic Policy Institute
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 ריקי ממן (מנכ"לית ארגון "בצדק"), ‏"הוועדים החזקים מול המדינה של כולנו", השילוח 12, דצמבר 2018