אידאולוגיה | מקור המונח "אידאולוגיה"
English: Ideology

מקור המונח "אידאולוגיה"

המונח ה"אידאולוגיה" הופיע לראשונה בכתביו של המהפכן הצרפתי אנטואן דסוט דה טרסי (Antoine Desutte de Tracy) אשר השתמש בצירוף המונחים idea – logus – על מנת ליצור תחום ידע חדש - מדע הרעיונות. מטרתו הייתה ליצור שיטה מבוססת, על פיה רעיונות נכונים יוכלו להיות מזוהים באופן מדעי. דה טרסי טען שבצורה זו ניתן יהיה להשתמש בהגיון בממשל על מנת לשפר את מצבה של החברה ככלל. ברוחה של תנועת הנאורות, שאף דה טרסי לשפוך אור על פינות חשוכות של ידע על מנת ליצור מדד ומשקל ליכולת אינטלקטואלית וזאת על מנת להגיע אל "האמת המוחלטת". האידאולוגיה של דה טרסי הייתה פילוסופיה דמוקרטית: הסבר רעיונות כך שיהיו מובנים ובשימוש על ידי כל אדם. היא נועדה על מנת לפשט את המציאות, ליצור בה אחידות ולהפוך אותה למובנת יותר.