אידאולוגיה | אידאולוגיות - מבט סוציולוגי
English: Ideology

אידאולוגיות - מבט סוציולוגי

הסוציולוגים חלוקים בדעתם הן לגבי השפעתן של אידאולוגיות על התפתחות החברה. ענף בסוציולוגיה, הסוציולוגיה של הידע, עוסק גם בניתוח של מקורן של אידאולוגיות, דרכי התעצבותן והשפעתן.

תפקידן של אידאולוגיות בעיצוב החברה

סוציולוגים נחלקים ביניהם בשאלה - מהו משקלה של האידאולוגיה בעיצוב פני החברה, ומתחלקים למטריאליסטים ולאידיאליסטים.

מטריאליזם

המטריאליזם טוען כי לאידאולוגיות, כמו לשאר האלמנטים התרבותיים והרוחניים, אין השפעה על עיצוב המציאות החברתית, והשפעה זו שמורה לגורמים חומריים (בדרך-כלל כלכליים).

אחד התאורטיקנים המטריאליסטים הבולטים ביותר הוא קרל מרקס. לפי מרקס, האידאולוגיה, כמו תחומים רבים נוספים, אינה אלא חלק ממבנה העל של החברה, שמטרתו יצירת תודעה כוזבת בקרב המעמדות הנמוכים וביסוס ההגמוניה של המעמדות השולטים. האידאולוגיה, לפי מרקס, אינה כוח מניע בחברה אלא תוצר של הכוחות המניעים האמתיים - כוחות הייצור. (לפירוט יתר על גישה זו, ראו מרקסיזם תיאור החברה והחיבור האידאולוגיה הגרמנית).

אידיאליזם

סוציולוגים אידיאליסטיים מייחסים משקל רב לתרבות ולרוח, ובכלל זה גם לאידאולוגיות, בעיצוב פני החברה.

סוציולוג שנודע בשל עמדותיו האידיאליסטיות הוא מאקס ובר. לפי ובר, לתפיסות ערכיות בכלל ולאידאולוגיות בפרט משמעות מכריעה על עיצוב פני החברה. כך, למשל, מסביר ובר את התפתחות הקפיטליזם ברפורמציה, שהיא תנועה אידאולוגית דתית.