אימאם | שיעה
English: Imam

שיעה

באסלאם השיעי, האימאם הוא ראש העדה המוסלמית כולה, מצאצאיו של עלי ושל חמיו ובן דודו מוחמד. לאימאם השיעי מיוחסות סגולות על-אנושיות ומיסטיות.

שיעת השנים עשר

הזרם הגדול ביותר בשיעה הוא זרם שנים עשר אימאמים. לפי אמונת הזרם הזה, נעלם האימאם השנים-עשר במאה ה-9, והוא עתיד לשוב באחרית הימים בתור המהדי.

השיעה האיסמאעילית

לפי האיסמאעיליה האימאם השביעי הוא שנעלם ונסתר, אבל אחת הכתות שלה רואה במנהיג שלה, אגא ח'אן, את האימאם.

השיעה הזיידית

הזיידיה מכירה בשרשרת רצופה של אימאמים גלויים. עד שנת 1962 כיהן האימאם הזיידי כראש המדינה בצפון תימן.