אימפריאליזם מודרני | גורמי האימפריאליזם

גורמי האימפריאליזם

  1. גורמים כלכליים - המהפכה התעשייתית הובילה לביקוש גובר של חומרי גלם וכוח אדם. המדינות הכובשות ראו במדינות הכבושות מקור זול לספק את צורכי התעשייה. בנוסף, הכיבוש יצר מקומות חדשים להשקעות הון ויצירת רווחים.
  2. גורמים דמוגרפיים - תוחלת החיים באירופה במאה ה-19 עלתה באופן תלול ותמותת התינוקות ירדה בצורה ניכרת, דבר שהוביל לצפיפות אוכלוסין במדינות המפותחות. מדינות רבות (כמו איטליה שכבשה את לוב, בין השאר, מן הסיבה הזאת) ראו בכיבוש מושבות מעבר לים פתרון יעיל לעודפי אוכלוסייה.
  3. גורמים תרבותיים - האימפריאליזם הוביל, פעמים רבות, לסבל רב לאוכלוסייה המקומית. להגנתן טענו המדינות שהן מביאות את הקידמה, התרבות, השפה, ההשכלה, ורפואה מפותחת למקומות נכשלים ומפגרים.
  4. גורמים פוליטיים - זהו למעשה הגורם המרכזי שהניע את האירופאים. התנועות הלאומניות ראו בהשתלטות על מושבות מטרה בפני עצמה כביטוי לגאווה לאומית. לפי תפיסה זו ככל שמדינה משתלטת על עוד ועוד שטח היא הופכת חשובה ומרשימה וראויה למשול בנתחים נרחבים מהעולם. בנוסף, המיליטריזם שרווח באותה תקופה ראה במושבות עורף כלכלי בשעת מלחמה ומאגר אפשרי לכוח צבא בעת הצורך. יתרה מכך, בתקופה זו התפתחה תפיסה אשר לפיה מעניקות המושבות הגנה למעצמה האימפריאליסטית עצמה מכיוון שהן משמשות כמוקדים אסטרטגיים במקרה של מלחמה. היו גם שראו בכיבוש פתרון למאבק הדיפלומטי באירופה של לפני מלחמת העולם הראשונה לפיו מוטב למעצמות אירופה "להוציא" את יצר התחרות ביניהן על כיבוש מושבות הרחק משטחי אירופה.
  5. גורמים מדעיים - הכיבוש היווה כר פורה לתגליות מדעיות בתחומים רבים. כך, למשל, התפתחה הגאוגרפיה רבות בתקופה זו הודות להקלת הגישה למקומות נידחים.
  6. גורמים דתיים - בתקופה זו חלה נסיגה במעמד הנצרות. שליחת מיסיונרים, שפעמים רבות היו הראשונים שיצאו למסע אימפריאליסטי, הייתה הזדמנות לשקם את מעמדה ברחבי העולם על ידי ניצור המוני של אוכלוסיות ילידות.
  7. גורמים גזעניים - תורת הגזע שהייתה פופולרית ביותר בתקופה זו ראתה בגזע הלבן כגזע עליון ולפיכך מותר לו ואף זהו ייעודו הטבעי לשלוט בגזעים נחותים ממנו. טענה זו שמשה בעיקר כצידוק לאימפריאליזם ולא כסיבה.