אירופה | מקור השם
English: Europe

מקור השם

יש השערות אחדות באשר למקור השם "אירופה". במיתולוגיה היוונית מוזכרת נסיכה פיניקית בשם אירופה, הנחטפת על ידי זאוס לאי כרתים. בעבר, כונה חלקה המרכזי-צפוני של יוון בשם "אירופה", אולם לאחר שנת 500 לפנה"ס התפשט כינוי זה וכלל גם חבלי ארץ צפוניים יותר ומערביים יותר.

יש הגוזרים את מקור השם מיוונית, בה פירושה המילולי של המילה "יורוס" הוא "רחבות" (εὐρύς) ולמילה "אופס" הפירושים "פנים" או "עיניים" או "מבע" (ὤψ או ὠπός). אפשרות אחרת היא שמקור השם בשפות שמיות (פיניקית היא שפה שמית). הטענה היא, כי "אירופה" היא שיבוש לשוני של המלה "ערב" (זמן ומקום שקיעת החמה) או "מערב": אירופה שוכנת ממערב למזרח התיכון בו דוברו שפות שמיות, והיא, מבחינת תושביו, ארץ שקיעת החמה. במיתולוגיה היוונית יורוס Εὖρος היא התגלמות אלהית של "רוח דרום-מזרחית" או "רוח מזרחית". בלטינית רוחות הנושבות אל המערב נקראות "Eurus".