אלכימיה | רקע תאורטי
English: Alchemy

רקע תאורטי

ארבעת היסודות

ביוון העתיקה פותחה תאוריית 'ארבעת היסודות' על ידי הפילוסוף אמפדוקלס, שגורסת כי כל החומר בעולם מורכב מארבעה יסודות: מים, אש, אוויר ואדמה. חכמי יוון אחרים, אם כי לא כולם, הסכימו עם המסגרת התאורטית שהניחה קיומם של מספר יסודות מצומצם בלבד בעולם, אך דעותיהם נחלקו בנוגע לפרטי התאוריה. מהתקופה ההלניסטית ועד להופעת מדע הכימיה שלטה במחשבה האירופית והערבית תפיסת היסודות של אריסטו. לפי אריסטו, השוני בין היסודות הוא בתכונותיהם, ולכל יסוד שתיים מארבע תכונות: חום, קור, יובש ולחות.

 • אש = חם ויבש
 • אוויר = חם ולח
 • מים = קר ולח
 • אדמה = קר ויבש

ארבע איכויות יסודיות הן; וכל ארבעה ניתן לצרפם לשישה זוגות. ההפכים דוחים זיווג: אי אפשר שאותו עצם יהיה גם קר וגם חם או לח ויבש. לכן ברור שקיימים רק ארבעה זיווגים של איכויות יסודיות: חום עם יובש, לחות עם חום ושוב קור עם יובש וקור עם לחות; ארבעת הזוגות הללו התקשרו לגופים פשוטים לכאורה (אש, אויר, מים ועפר) באופן המתאים להלכה, כי האש חמה ויבשה, בעוד האוויר חם ולח (בהיות האוויר מין אדי מים) והמים קרים ולחים בעוד העפר קר ויבש.

תאוריה זו היא אבן פינה באלכימיה הערבית והאירופית של ימי הביניים. כמו כן, נוספו בימי הביניים כמה יסודות נוספים לרשימה, אך היא לא מנתה יותר מעשרה יסודות. גם תכונות אחרות נוספו לתאוריה.

המתכות וכוכבי הלכת

מקרא לסימנים אלכימיים, מספר אלכימיה אנגלי מהמאה ה-17. חלק מהסימנים תואמים לסמלים האסטרונומיים של גרמי השמיים איתם מזוהים החומרים השונים.

מהתקופה ההלניסטית ועד לעת החדשה, הכירו האסטרונומים שבעה גרמי שמים במערכת השמש: השמש, הירח, כוכב חמה (מרקורי), נוגה (ונוס), מאדים (מארס), צדק (יופיטר) ושבתאי (סאטורן). כמו כן, גם מספר המתכות המוכרות עמד על שבע: זהב, כסף, נחושת, ברזל, עופרת, בדיל וכספית. מאחר שמספר המתכות ומספר הכוכבים התאימו, יצרו האסטרונומים והאלכימאים קישורים אסטרולוגיים-אלכימיים. לכל אחד מגרמי השמים שודכה מתכת, ובימי הביניים אף האמינו רבים כי מלאי המתכות מתחדש במעבה האדמה בהשפעתם של הכוכבים. עד המאה ה-15 נהגו באירופה להשבית מפעם לפעם את הכרייה, כדי שהמתכות יוכלו להתחדש בבטן האדמה בהשפעת הכוכבים (במציאות, כמובן, המתכות אינן מתחדשות כלל).

שיוך המתכות לגרמי השמים:

 • הזהב שויך לשמש
 • הכסף שויך לירח
 • הכספית לכוכב חמה - הכספית היא המתכת הנוזלית היחידה ולכן שויכה לכוכב הלכת הממהר ביותר להופיע ולהסתלק משמי הלילה.
 • נוגה שויכה לנחושת - ונוס נולדה מקצף הגלים לחופי קפריסין שנודעה במכרות הנחושת שלה.
 • מאדים שויך לברזל - הסיבה היא צבעו האדום, צבע החלודה והשיוך המיתולוגי שלו לאל המלחמה מרס שקישר אותו לכלי נשק מברזל.
 • צדק שויך לבדיל
 • המתכת הכבדה עופרת יוחסה לשבתאי - כבד התנועה מבין כוכבי הלכת, שמשך מחזורו הוא הארוך מכל כוכבי הלכת הידועים לקדמונים: כ-29 שנים וחצי להשלמת הקפה אחת.

מיסטיקת המתכות והאלכימיה לא הייתה זרה ליהודים וניתן למצוא לה עדויות בכתבי המקובלים:

והנה נודע כי ז' כוכבים הם בז' רקיעים וכנגדם מתיילדים ומתהוים בארץ בכח תנועתם שם ז' מתכות ואמנם סדרם כך כסף זהב נחשת בדיל עופרת כסף חי (כספית) ברזל והם הם עצמם כנגד ז' כוכבי לכת.