אלכימיה | הערות שוליים
English: Alchemy

הערות שוליים

 1. ^ Levere, Trevor H. (2001) Transforming Matter: A History of Chemistry from Alchemy to the Buckyball. London: Johns Hopkins University Press, p. 13.
 2. ^ מקור: הרקע ההיסטורי של הכימיה, ה.מ. לסטר; תרגום: יצחק קלוגאי. הוצאת יחדיו, 1966
 3. ^ ה"מ לסטר, הרקע ההיסטורי של הכימיה, פרק 4
 4. ^ Harold Garfinkel, Ethnomethodological Studies of Work, Routledge, עמ' 129
 5. ^ The Turba Philosophorum (באנגלית)
 6. ^ שילוב של כספית וגפרית היוצרים מתכת מסוימת
 7. ^ :Joachim Schummer;The notion of nature in chemistry ; Studies In History and Philosophy of Science Part A Volume 34, Issue 4, December 2003, Pages 705-736
 8. ^ :‘in arte alchimiae ... quae inter omnes artes maxime naturam imitatur’, Liber mineralium, III.
 9. ^ HISTORY OF MAGIC AND EXPERIMENTAL SCIENCE DURING THE FIRST THIRTEEN CENTURIES OF OUR ERA, עמודים 252–253
 10. ^ כלומר, הם לא ייצרו את הזהב שהם התחזו לייצר
 11. ^ The Alchemist, Cornelis Pietersz Bega, Getty Museum Los Angeles
 12. ^ :Bruce T. Moran; Alchemy, chemistry and the history of science; Studies In History and Philosophy of Science Part A Volume 31, Issue 4, December 2000, Pages 711-720