אמנון רובינשטיין | פרסים

פרסים

רובינשטיין הוא חתן פרס ישראל לחקר המשפט (2006)[24]. בשנת 2003 קיבל את תואר אביר איכות השלטון (בקטגוריית מפעל חיים) מטעם התנועה לאיכות השלטון[31]. הוא זכה בפרסים רבים ובהם פרס חשין למצוינות אקדמית במשפט (2010)[3] ופרסים ואותות נוספים, כגון פרס גורני למשפט ציבורי לשנת 2016, על תרומה למשפט הציבורי; אות אייסף על תרומה חברתית, בשנת תשע"ג, ופרס עיריית רמת גן לספרות (2015).