אמנון רובינשטיין | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ דיאנה בחור-ניר, ראיון עם אמנון רובינשטיין, מוסף כלכליסט, 24 במרץ 2011
 2. ^ דן מרגלית, "חותם אישי – אמנון רובינשטיין".
 3. ^ מוסמך למשפטים, חרות, 2 במאי 1957
 4. ^ הערכה לפרקליטות המדינה בהסמכת 72 עורכי דין חדשים, דבר, 6 באוקטובר 1961.
 5. ^ הערכה לפרקליטות המדינה בהסמכת 72 עורכי דין חדשים, דבר, 6 באוקטובר 1961
 6. ^ קורות חיים אתר פרס ישראל
 7. ^ כנס יסוד של תנועת שינוי, דבר, 27 במרץ 1974
 8. ^ יוסי ביילין, מחאה על פרשת דרכים, דבר, 12 ביולי 1974.
 9. ^ אמנון רובינשטיין, "סיפורם של חוקי היסוד", משפט ואדם – משפט ועסקים (2011).
 10. ^ אתר הכנסת
 11. ^ משה בר-ניב, מישאל חשין, דניאל פרידמן, "שיחה אישית עם פרופ' אמנון רובינשטיין", משפט ועסקים י"ד (2012).
 12. ^ חוק משק החשמל
 13. ^ אתר הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
 14. ^ עופר ברנדס, "משפטן אוהב אדם: אמנון רובינשטיין מגדיר מחדש את מטרות החינוך", משפט ועסקים יד, ספטמבר 2012.
 15. ^ בחינות הבגרות סקירת השינויים שחלו בבחינות הבגרות במהלך השנים ודיון במטרותיהן
 16. ^ המהלכים הראשונים להקמת המכללות המתוקצבות (על ידי המדינה) תוכננו ובוצעו על ידי פרופסור אמנון פזי יו"ר ות"ת וצוות ות"ת. תוכניתו המפורטת של פזי לפיתוח המכללות הוגשה לות"ת בשנת 1993 ואושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. התוכנית אומצה אחר כך על ידי הממשלה ונוצלה בעזרת חוק להרחבתה למכללות פרטיות: החלטת ממשלה מס. 3964 מיום 28.9.1994.
 17. ^ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 18. ^ לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו – 2015/16, המועצה להשכלה גבוהה.
 19. ^ מה קרה לי? מה קרה לכם!, באתר הארץ, 14 בפברואר 2007
 20. ^ יובל יועז, עצומת הפרופסורים נגד פרידמן פורסמה; משפטנים אחרים פירסמו עצומת תמיכה בו, באתר הארץ, 13 באוגוסט 2007
 21. ^ יעקב בן אמיר, חברי המלומד אתה מיותר, דבר, 20 בדצמבר 1969
 22. ^ קציני משטרה סיימו קורס לבכירים, דבר, 26 ביולי 1974.
 23. ^ פרופ' אוריאל רייכמן, "ברכות לאמנון רובינשטיין", משפט ואדם – משפט ועסקים י"ד, ספטמבר 2012, 25-29.
 24. ^ 1 2 אתר פרס ישראל
 25. ^ האדמו"ר קולק כראש עיריית ירושלים, דבר, 17 בנובמבר 1965
  מטבחו של ד"ר רובינשטיין, המשך
 26. ^ מרחוק תראה את הארץ, מעריב, 10 בפברואר 1967
 27. ^ תוהו ובוהו, בומרנג שהכזיב, דבר, 4 בינואר 1973
 28. ^ אמנון רובינשטיין, האנטישמיות של השמאל הליברלי, האתר של רובינשטיין, במקור פורסם בהארץ, 30 באוקטובר 2003.
 29. ^ זיוה שמיר, "נזיר אחיו – על אמנון רובינשטיין הסופר", משפט ועסקים י"ד, (2012).
 30. ^ הצגת בוקר עם נתיב רובינזון, רשת ב', 21 במרץ 2012
 31. ^ אתר התנועה לאיכות השלטון
 32. ^ "שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד": אין סתירה בין רב-תרבותיות ובין מדינת לאום, באתר הארץ, 6 בספטמבר 2017
 33. ^ שאול בן שושן, ‏אינסטינקט של יהודי, באתר ישראל היום, 28 יוני 2019


אמנון רובינשטיין - תבניות ניווט