אנלוגיה | אנלוגיה בכימיה
English: Analogy

אנלוגיה בכימיה

בכימיה, אנלוגיה היא חומר שדומה לחומר אחר ולכן יכול לתפקד בצורה דומה לו. דוגמה לכך היא אנלוג של סובסטרט שיכול לשמש לייצור תרופות.