אסלאם | האישה באסלאם
English: Islam

האישה באסלאם

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מעמד האישה באסלאם

האישה שווה לגבר לאור האסלאם; היא שותפה שווה לו, בעלת זכויות קניין וירושה ואינה רכושו של שום אדם. היא מרכיב חיוני בקיום חברה משגשגת ובריאה.

וחוקי ה"שריעה" המוסלמית התוו את גבולות זכויותיה וחובותיה. האסלאם התיר לאישה ללמוד, לעבוד, לתרום לקהילה, להינשא, ללמד ולהדריך כאוות נפשה תוך היצמדות לערכי הדת והמוסר.

גורל האישה ביום הדין, כמו הגבר, תלוי במעשיה בעולם הזה, לטוב ולרע : "עושי הטוב, זכר או נקבה ובליבם אמונה, נתנו להם חיי נועם" (מתוך הקוראן, סורה 16, איה 97)

פסוקים נוספים מהקוראן בהתייחסות לאישה:

הוי אלה אשר האמינו! אסור לכם לרשת נשים כנגד רצונן. ואל לכם למנוע בעדן מלהינשא וכך ליטול  מהן חלק מאשר נתתם להן, פרט למקרה של זנות שהוכחה. חיו עמן כדין, ואם תמאסו בהן, ייתכן כי אתם מואסים בדבר אשר אללה עשה כפתח לשפע של טוב. – (סורת אל ניסאא, פסוק 19) בפסוק הנ"ל אנו רואים שאללה אומר בקוראן במפורש שהאישה היא פתח לשפע של טוב!

"אללה הבטיח למאמינים ולמאמינות גנים אשר נהרות זורמים

למרגלותיהם ואשר לנצח יהיו בהם ומשכנות נאווים בגני עדן יתרה מזו: הם יפיקו רצון מלפני אלוהים. זו היא הזכייה הכבירה" (סורת אל-תאובה פסוק 72)

בפסוק הנ"ל אנו רואים שאללה אומר בקוראן באופן ברור שגם לנשים המאמינות, בדיוק כמו שלגברים המאמינים, מחכה הגמול של גן העדן.

בעבור המוסלמים והמוסלמיות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, והדוברים אמת והדוברות אמת, ובעלי הסבלנות ובעלות הסבלנות, והענווים והענוות, והנותנים צדקה והנותנות צדקה, והצמים והצמות, השומרים על טהרת ערוותם והשומרות על טהרת ערוותם, והמרבים להזכיר את אללה והמרבות להזכיר את אללה, לכולם הכין אללה סליחת חטאים ושכר רב ועצום. (סורת אל-אחזאב פסוק 35)

ביום ההוא, אתה תראה את המאמינים והמאמינות, והנה אורם ירוץ לפניהם ולימינם (סורת אל-חאדיד פסוק 12)

גם בפסוקים הנ"ל אנו רואים שהגבר והאישה, המאמין והמאמינה, המוסלמי והמוסלמית, שווים בעיני אללה.

הגברים הם השומרים של הנשים  מפני שאללה העדיף אחדים מהם על אחדים מהם, וכי הם מוציאים מן רכושם לפרנסתן. (סורת אל-ניסא פסוק 34)

בפסוק הנ"ל אנו רואים שאללה אף נותן העדפה קלה לנשים, ונותן לגברים את האחריות לשמור על הנשים ולפרנס אותם.