אפלטון | רשימת כתבי אפלטון
English: Plato

רשימת כתבי אפלטון

להלן רשימת כתבי אפלטון. כתבים מסומנים ב- (?) אם ישנה מחלוקת בין החוקרים על היותם מחוברים בידי אפלטון. כתבים מסומנים ב- (×) אם רוב החוקרים מסכימים על כך שלא נכתבו על ידי אפלטון. הכתבים מחולקים באופן מסורתי לקבוצות של ארבע (טטרלוגיות):

על שאר הכתבים המופיעים תחת שמו של אפלטון, ישנה הסכמה כי הם זיופים:

  • אקסיוכוס (×), הגדרות (×), דמודוקוס (×), מכתמים (×), אריקסיאס (×), אלסיון (×), על הצדק (×), על המידה הטובה (×), סיזיפוס (×).

תרגומים לעברית

כל הכתבים המיוחסים לאפלטון תורגמו לעברית על ידי יוסף גרהרד ליבס בחמישה כרכים (הוצאת שוקן) בשנות החמישים והשישים. "איון" וחלק מהמכתב השביעי תורגמו על ידי דרור אורון בשנות החמישים.

הדיאלוג המשתה תורגם על ידי מרגלית פינקלברג, הוצאת חרגול, 2001.

תרגומים לחלק מן הדיאלוגים ראו אור בתרגומו של שמעון בוזגלו: "חייו ומותו של סוקרטס", תרגום הדיאלוגים אותיפרון, אפולוגיה, קריטון (ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2001, מהדורה שנייה 2005). וכן פיידון (ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2005), ו מנון, לכס (ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2013).