ארבעת המינים | ראו גם
English: Four species

ראו גם

סמל היישוב בית חורון הנושא עליו את ארבעת המינים