ארבעת המינים | הערות שוליים
English: Four species

הערות שוליים

 1. ^ וכן משתמע מדברי המשנה, מסכת ראש השנה, פרק ד', משנה ג'
 2. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה י"ג-ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה י"ח
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף ל"ה, עמוד א'
 4. ^ "האתרוג ומסורת מתן תורה.pdf". Google Docs. בדיקה אחרונה ב-2 בספטמבר 2017. 
 5. ^ בראשית רבה, פרשה ט"ו, פסקה ז' ועוד
 6. ^ אילון גלעד, פירות הדר - לא מה שחשבתם, באתר הארץ, 16.11.2013
 7. ^ בית מקרא, נט /ב, תשע"ד: שמר אריאלי "פרי עץ הדר" – פרי "עץ החיים" / 5
 8. ^ [1]
 9. ^ [2]
 10. ^ משנה, מסכת סוכה, פרק ג', משנה ד'
 11. ^ מדאגבהיה נפק ביה! תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ב, עמוד א' ומשנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה ט'
 12. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה י'
 13. ^ משנה, מסכת סוכה, פרק ד', משנה ה'
 14. ^ 1 2 3 על פי פסיקתא דרב כהנא, פרשה כח - פיסקא ולקחתם לכם, ועל פי ויקרא רבה, פרשה ל'
 15. ^ פרשנות זו מצאה ביטוי בפיוט "סוכה ולולב לעם סגולה" (ראו בוויקיטקסט) המושר בפי עדות המזרח בחג הסוכות
 16. ^ "יעשו כלם אגודה אחת, והן מכפרין אלו על אלו" (מהפסיקתא)
 17. ^ דברים אלו מבוססים על מדרש תנחומא פרשת אמור כח (מהדורת בובר)
 18. ^ טעימות מארבעת המינים, באתר בשבע, שיעורים מהרב דביר טל, ומהרב פייבלזון.
 19. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ב', עמוד ב'
 20. ^ המילה "להם" (שיותר מתאימה תחבירית) היא לפי כתבי היד: הספרייה הבריטית, הרב הרצוג, מינכן 140, מינכן 95. מהאתר הכי גרסינן.
 21. ^ ויקרא רבה
 22. ^ בספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ט"ז ובספר שמות, פרק ל"ד, פסוק כ"ב
 23. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק א', הלכה א'
 24. ^ ראו פסיקתא דרב כהנא כז,ט.
 25. ^ ספר ישעיה, פרק מ"א, פסוקים י"ח-י"ט
 26. ^ רמב"ם מעשר שני א,ה
 27. ^ תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י"ד, עמוד ב'.
 28. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת סוכה, פרק ג', הלכה ה',
 29. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף ל"ה, עמוד א', ובויקרא רבה.
 30. ^ "ניטלה פטמתו...- פסול" משנה, מסכת סוכה, פרק ג', משנה ו'


הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.