אריסטו | כתביו בתרגום עברי מודרני
English: Aristotle

כתביו בתרגום עברי מודרני

ספרים עיקריים אחדים של אריסטו ראו אור בסדרת "ספרי מופת פילוסופיים" של הוצאת מאגנס. רובם הודפסו במהדורות חוזרות, וחלקם תוקנו ושופרו במהדורות חדשות.

 • המטפיזיקה - ספר א, תרגם חיים יהודה רות, עיבד שמואל שקולניקוב, הוצאת מאגנס, תשנ"ב.
 • המטפיזיקה - ספר דלתא, תרגמו מרסל דיבואה ו אביטל וולמן, הוצאת מאגנס, תשנ"ח.
 • מטאפיזיקה - ספרים ז-ט, תרגמו חנה רוזן וחיים רוזן, הוצאת מאגנס, תשכ"ו.
 • המטפיזיקה - ספר יא, תרגם חיים יהודה רות, הוצאת מאגנס, תרצ"ד.
 • המידות, ספרים א' וב', תרגם חיים יהודה רות, הוצאת מאגנס, תש"ג.
 • אתיקה: מהדורת ניקומאכוס, תרגם יוסף ג. ליבס, הוצאת שוקן, תשל"ג.
 • האתיקה הניקומאכית, תרגמה: נאוה גוטרמן, הוצאת מפעל השכפול תל אביב תשכ"ז / 1967.
 • על הנפש, תרגם והוסיף מבוא והערות מנחם לוז, הערות ופירושים אהרן בן-זאב, הוצאת סמינר אורנים, 1989.
 • הפוליטיקה, תרגם חיים יהודה רות, הוצאת מאגנס, תרצ"ו. (ספרים א-ב, מתוך שמונה ספרים)
 • פוליטיקה - ספרים א, ב, ג, רסלינג, תרגום: נורית קרשון, עריכה מדעית: ד"ר רחל צלניק-אברמוביץ, 2009.
 • פואטיקה, תרגום, מבוא והערות מרדכי הַק, מחברות לספרות, תש"ז.
 • פואטיקה, תרגום, מבוא והערות שרה הלפרין, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1977.
 • פואטיקה, תרגום, מבוא, הערות ומאמר סיכום יואב רינון, הוצאת מאגנס, תשס"ג.
 • מבחר מן החיבורים בביולוגיה, לקט ומבוא - יעקב לורך, תרגם והעיר - נמרוד ברי, הוצאת מאגנס, תשל"ד.
 • מדינת האתונאים, תרגום ומבוא - דוד אשרי, הוצאת מאגנס, תשכ"ז. (ייחוסו של חיבור זה לאריסטו מוטל בספק)
 • פיזיקה א-ב, תרגם והוסיף מבוא והערות יהודה לנדא, הוצאת מאגנס, תשס"ו.
 • רטוריקה, תרגם והוסיף מבוא והערות גבריאל צורן, ספרית פועלים, 2002.