אריתמטיקה | הערות שוליים
English: Arithmetic

הערות שוליים

  1. ^ Davenport, Harold (1999). The Higher Arithmetic: An Introduction to the Theory of Numbers (7th ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press.
  2. ^ ניתן לראות מעין אנלוגיה בין הדברים לבין תורתו של הפסיכולוג השווייצרי ז'אן פיאז'ה בנושא הפסיכולוגיה ההתפתחותית. להרחבה, ראו היסטוריה של האריתמטיקה.
  3. ^ ישנם מספר ממצאים המאשרים כי האדם הקדמון השתמש בגורמים חיצוניים לחישוביו, באמצעות חריטת סמלים על חומרים שונים כגון עצמות ואבנים, בין השנים 70,000 לפנה"ס ל-3,400 לפנה"ס, התקופה בה הומצא הכתב. ניתן לקרוא על ממצאים אלו בציר הזמן הזה שבוויקיפדיה האנגלית.
  4. ^ ראו היסטוריה של האריתמטיקה#מצרים העתיקה להרחבה ולצפייה בספרות.