ארמניה | פוליטיקה
English: Armenia

פוליטיקה

צורת השלטון היא רפובליקה. הרשות המבצעת מורכבת ממועצת השרים הכללית, הנשיא, ראש הממשלה ושרי הממשלה. הנשיא נבחר בבחירות כלליות. ראש הממשלה נבחר על ידי הנשיא, ושרי הממשלה נבחרים על ידי ראש הממשלה. באספה הלאומית יש 131 מושבים וציריה נבחרים בבחירות כלליות.

בתחילת חודש אפריל 2018 התקיימו בחירות הראשונות מאז משאל העם ב-2015 ששינה באופן מהותי את סדרי השלטון במדינה. בעקבות משאל העם, הפרלמנט הפך לגוף הממנה את הנשיא.

סרז' סרקזיאן שכיהן כנשיא בזמן משאל העם- כהונתו השנייה בתפקיד- האחרונה לפי החוק- הייתה אמורה להסתיים החודש.

ב-23 באפריל 2018 התפטר ראש הממשלה סרז' סרקזיאן מתפקידו בעקבות גל מחאה שהתעורר עקב מינויו של סרקזיאן לראשות הממשלה. מבקריו טענו שהוא קידם את השינוי הנ"ל כדי שיוכל לעבור מתפקיד הנשיא לתפקיד ראש הממשלה ובכך לשמור על כוחו במדינה.

שלטון מקומי

ארמניה מחולקת מבחינה אדמיניסטרטיבית ל-10 מחוזות (מארזים) ואזור מנהלי מיוחד שנמצא באזור של ירוואן. כל המחוזות מחולקים ל-915 קהילות. המחוז הגדול ביותר מבחינת אוכלוסייה הוא המחוז ירוואן (1,091,235 תושבים) והגדול ביותר מבחינת שטח הוא מחוז גגהרקוניק (5,348 קילומטר רבוע), אך חלק ניכר משטחו היא ימת סוואן.